PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Tarpdisciplininis menas Finansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Etninė kultūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Mėgėjų menasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Tęstiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Mažosios Lietuvos kultūros sostinėsProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Ugdymas kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą ir leidybą. Finansuojama veikla Ku...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Vaikų ir jaunimo kultūra ir leidybaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą ir leidybą. Finansuojama veikla Va...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektuose.  Finansuojama veik...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t.y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiaut...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos veiklos tik...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Atminties institucijos: bendruomenėms skirti projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Kultūros paveldasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. Finansuojama veikla Kultūros paveldo projektai. 1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos ne...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektams, kurių tikslas - pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio bei profesinio lygio Lietuvos ir užsienio...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Skaitymo skatinimo iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą: aktyvinti skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Finansuojamos veiklos 1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir prop...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Sklaida užsienyjeProgramos tikslas Profesionalios Lietuvos kultūros ir meno pristatymas ir tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, bendradarbiaujant su užsienio šalių kultūros ir meno organizacijomis. Finansuojamos veiklos ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Kultūros ir kūrybinės industrijosProgramos tikslas Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) ekonominės vertės ir eksporto apimčių augimui. Finansuojamos veiklos 1. Lietuvoje rengiami KKI renginiai propaguojantys ver...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti aukšto ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Kvalifikacijos kėlimasProgramos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei. Finansuojamos veiklos 1. Tikslingi kvalifikacijos tobulini...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 2 d.
Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros ar meno srities organizacijų veiklą. Finansuojama veikla Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas. Kultūros ar meno srityse efekt...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 16 d.
Valstybinės reikšmės renginiaiProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai. Valstybinės reikšmės rengin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. spalio 20 d.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetisProgramos tikslas Įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m. Finansuojama veikla Valstybės atkūrimo šimtmetis. Projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai...Vykstantis kvietimas
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos