PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.
Gintauta Žemaitienė
Tel. (8 5) 255 9359
El. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę. Ugdyti visuomenės bendravimo įgūdžius ir naujo turinio, efektyviai naudojantis vaizdais, garsais ir tekstais, kūrimo įgūdžius. 

Finansuojamos veiklos

Projektai, atitinkantys vieną ar kelias iš šių sąlygų, kurių metu:
1. ugdomi visuomenės gebėjimai išmaniai ir kūrybiškai naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ypač naujomis skaitmeninėmis technologijomis (pavyzdžiui, skaitmenine televizija, socialiniais tinklais), tokiu būdu užtikrinant aktyvų naujovišką dalyvavimą pilietiniame gyvenime, taip pat ugdomi gebėjimai kritiškai analizuoti ir vertinti žiniasklaidos priemonėse pateikiamą viešąją informaciją;
2. visuomenė supažindinama su visuomenės informavimo priemonių veikimo principais, žiniasklaidos turinio, komercinių pranešimų kūrimo bei jų poveikio principais;
3. visuomenė supažindinama su pavojais, susijusiais su asmens duomenų platinimu, ugdomi asmenų gebėjimai apsaugoti savo privatumą viešoje erdvėje;
4. skatinamas kritinis mąstymas, patriotinis ir pilietinis ugdymas.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Socialinės partnerystės, kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo projektai (0-15).
2. Projektai, ugdantys jaunimo, vyresnio amžiaus bei socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių asmenų medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus (0-15).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis, išliekamoji vertė ir tęstinumo užtikrinimas (0-40).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
3. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-10).
4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-10).

Galimi pareiškėjai

Kultūros, visuomenės informavimo, švietimo ar mokslo srityje veikiantys juridiniai asmenys, vykdantys praktinę visuomenės informavimo ar švietimo, mokymo apie visuomenės informavimo procesus veiklą.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos 

Lėšos neskiriamos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui. 
Įsigyjant ilgalaikį nematerialųjį turtą, prašoma Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90% turto vertės (projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu neturi viršyti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 14 punkte nustatyto finansavimo intensyvumo). 

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2017 m.

100 000 EUR 

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos