PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16-oje Venecijos architektūros bienalėje 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m.

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. kovo 20 d.
2017 m. gegužės 16 d.
Agnė Silickaitė
Tel. (8 5) 255 9365
El. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse. 

Finansuojama veikla

Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16 – oje Venecijos architektūros bienalėje 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m. 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė idėja (0-50). 
2. Juridinio asmens kvalifikacija ir galimybės įgyvendinti projektą (0-30). 
3. Juridinio asmens papildomų finansinių šaltinių apimtis projektui įgyvendinti (0-20).

Galimi pareiškėjai

Projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 5 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

Kitos sąlygos

Projektą sudaro trys dalys: projekto idėjos aprašymas, ekspozicijos brėžinys / eskizas ir projekto įgyvendinimo sąmata.
Projektų konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.
Projektų konkursui teikiami projektai neribojami temos ar išraiškos priemonių atžvilgiu. 
Siūloma, kad ekspozicijos plotas neviršytų 200 m².
Projektų konkursui juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus: 
1. informaciją apie juridinio asmens architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse, nurodant projektų pavadinimus ir jų įgyvendinimo datas; 
2. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti išsamiai išdėstyta projekto idėja, nurodant projektui pasirinktus menininko (-ų) kūrinius, medžiagas, iš kurių kūriniai sukurti arba bus kuriami, projektui įgyvendinti naudotina techninė įranga ir kitos priemonės ir įranga;
3. ekspozicijos brėžinį / eskizą popieriuje (formatas A3); 
4. projekte dalyvaujančio (-ių) menininko (-ų) kūrybines biografijas;
5. duomenis apie projekto kuratorių (-ius);
6. duomenis apie projekto komisarą; 
7. projekto įgyvendinimo veiksmų planą;
8. informaciją apie ekspozicijos įrengimo technines priemones;
9. pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;
10. viso projekto sąmatą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu;
11. informaciją apie papildomus finansinius šaltinius projektui įgyvendinti (pageidautini projekto rėmėjų raštiški įsipareigojimai su nurodytu skiriamos sumos dydžiu).

Projekto finansavimo ribos

iki 29 000 EUR 2017 m. 
2018 m. iki 145 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos