PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Mėgėjų menas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.

Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose. 

Finansuojamos veiklos

1. Projektai, padedantys atskleisti ir puoselėti regiono kultūrinį savitumą, sudarantys sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai, telkiantys bendruomenę, įtraukiantys į veiklą įvairias vietos gyventojų grupes.
2. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, socialinės atskirties visuomenės grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą. 
3. Leidiniai, pristatantys mėgėjų meną (knygos, monografijos, albumai, žurnalai, CD, DVD ir kt.).
4. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, dalyvavimas konferencijose, festivaliuose.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Bendruomeniškumo skatinimas (projekte dalyvauja gyventojų grupės, ypač mažų miestelių ir kaimų, mažai dalyvaujančios kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan., naudojamos inovatyvios jų pritraukimo ir dalyvavimo projekte formos) (0-10). 
2. Vaikų ir jaunimo, nedalyvaujančio kultūrinėje veikloje ir (arba) neįgaliųjų įtraukimas į tęstinę kultūrinę veiklą (0-10). 
3. Regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0-10). 

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Vykdomos mėgėjų meno veiklos kokybė (0-20).
2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis (0-10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir aiškumas (0-10).
4. Projekto vadovo bei vykdytojų patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, reikalingi projektui įgyvendinti (0-10).
5. Projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių (0-10). 
6. Projekto prieinamumas ir sklaida (0-10). 

Veikloms įgyvendinti numatoma suma

71 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos