PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.
Lina Žilytė
Tel. (8 5) 219 5729
El. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

Programos tikslas 

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Inovatyvių ir ilgalaikę išliekamąją vertę turinčių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių lankytojams projektai, diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus).

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, mažinantiems kultūrinę ir (arba) socialinę atskirtį (0-10).
2. Projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su kūrybinių industrijų atstovais (0-10).
3. Projektams, kurių rezultatas sukurtas diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus (0-10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0-30).
2. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų projekto finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0-10).
5. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0-10). 

Galimi pareiškėjai

Archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių svarbiausia veikla ir funkcijos yra susijusios su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90 % turto vertės (projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu neturi viršyti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 14 punkte nustatyto finansavimo intensyvumo). 
Tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus.
Ekspozicijų atnaujinimo ar įrengimo projektams prie paraiškos būtina pateikti Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) pirmininko nustatytos formos planuojamos ekspozicijos koncepciją (apimtis – iki 5 lapų).

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 

150 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos