PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Skaitymo skatinimo iniciatyvos

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą: aktyvinti skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje.

Finansuojamos veiklos 

1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir propagavimo akcijų inicijavimas,  jų tęstinumo užtikrinimas.
2. Regionų ir vietos bendruomenių skaitymo skatinimo bei kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymas.
3. Visuomenės informavimas apie skaitymą ir edukaciją, skaitymo prestižo gerinimas.
4. Informacinės, šviečiamosios, reklaminės skaitymo skatinimo medžiagos, skirtos visuomenei, tėvams ir specialistams rengimas ir leidyba.
5. Visuomenės skaitymo masto kaitos ir skaitymo skatinimo iniciatyvų poveikio įvertinimas.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, siekiantiems skatinti skaityti vaikus ir jaunimą (0-10).
2. Projektams, kuriais ugdoma gyventojų bendrakultūrinė kompetencija, atsižvelgiant į jų interesus (0-10).  
3. Projektams, įtraukiantiems pripažintus profesionalius Lietuvos ir užsienio kultūros ar meno kūrėjus (0-10).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto kultūrinė vertė (0-40).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
3. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-10).
4. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0-5).
5. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0-5).

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

250 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos