PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Pristatyti ir populiarinti profesionalų Lietuvos meną ir kultūrą užsienio publikai, ir, pasinaudojant šios veiklos rezultatais, pristatyti Lietuvą kaip kūrybingą šalį.

Finansuojamos veiklos 

1. Lietuvos kultūros ir meno pristatymai bendradarbiaujant su kultūros ir meno įstaigomis užsienio valstybėse, t.y. kultūros ar meno renginių organizatoriais, teatrais, koncertinėmis įstaigomis, muziejais, galerijomis, kurių sukauptas simbolinis kapitalas suteikia pristatomiems Lietuvos kultūros ir meno projektams papildomos vertės ir sklaidos galimybių.
2. Lietuvos kultūros ir meno renginių ciklai užsienio valstybėse (kultūros sezonai arba gastrolės, vienos srities arba įvairių sričių), rengiami bendradarbiaujant su kultūros ir meno įstaigomis tose šalyse ir trunkantys ne ilgiau nei vienerius metus, kurių dėka Lietuva atsiduria dėmesio centre.
3. Užsienio šalių kultūros profesionalų vizitai į Lietuvą, susitikimai su kultūros ir meno įstaigų atstovais ir kūrėjais, kūrinių peržiūros, siekiant juos pristatyti užsienio šalyse.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kuriuos inicijuoja arba vykdo tarptautinę patirtį turintys Lietuvos projektų vykdytojai (kultūros ar meno įstaigos) (0-10).
2. Projektams, kuriuos inicijuoja arba kurie yra vykdomi bendradarbiaujant su kultūros atašė (0-5).
3. Projektams, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įgyvendinamas tarptautinio bendradarbiavimo programas. 2016 metų prioritetai: bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono valstybėmis, vystomasis bendradarbiavimas (priimančios šalies kultūros ir kūrybinių sektorių produkcijos, regioninių ir tarptautinių platinimo tinklų stiprinimas; gebėjimų stiprinimas valstybiniame ir privačiame sektoriuose keičiantis informacija, patirtimis ir žiniomis ir rengiant mokymus; finansinės pagalbos teikimas) kultūros srityje su Ukraina, kultūros ir meno pristatymas trečiose šalyse (Izraelyje, Kinijoje) (0-5).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė ir kultūrinė vertė (0-50).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
3. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-10).
4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-10).

Veiklų finansavimo intensyvumas

Finansuojamoms veikloms Nr. 1. ir Nr. 2. Kultūros rėmimo fondo (toliau - Fondas) prašoma skirti lėšų suma turi būti ne mažesnė nei 8 000 EUR. Didžiausia projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 60 procentų.
Vystomojo bendradarbiavimo projektų su Ukraina ar finansuojamos veiklos Nr. 3 projektų įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 80 procentų.

Kitos sąlygos

Teikiant paraišką dėl finansuojamų veiklų Nr. 1 ir Nr. 2 būtina pateikti su užsienio partneriu (-iais) pasirašytą susitarimo arba ketinimų protokolo kopiją dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą.
Kitais atvejais teikiantys paraišką projektų vykdytojai turi užtikrinti, kad projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su užsienio partneriais.
Paraiška gali apimti vieną projektą (renginį / renginių ciklą vienoje užsienio valstybėje arba renginių ciklą keliose užsienio valstybėse).
Šios programos lėšomis nefinansuojami kultūros ir kūrybinių industrijų projektai, mėgėjų meno veikla, leidybos projektai, jei jie nėra Lietuvos kultūros ir meno pristatymo užsienyje projekto dalis.

Galimi pareiškėjai

Kultūros ir/arba meno renginius organizuojantys juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų tarptautinių kultūros ar meno projektų organizavimo patirtį.

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

450 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos