PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kvalifikacijos kėlimas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei.

Finansuojamos veiklos 

1. Tikslingi kvalifikacijos tobulinimo projektai, pagrįsti konkrečios tikslinės grupės poreikiais ir orientuoti į realių problemų sprendimą.
2. Mokymasis darbo vietoje, atsakant į organizacijai kylančius iššūkius, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su išorės partneriais bei praktiškai išbandant inovatyvius jų sprendimo būdus.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Sprendžiami realūs projekto dalyviams ir / ar jų organizacijoms kylantys iššūkiai, susiję su paslaugų ir produktų kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei, projektui būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis mokymosi procesas (0-30).
2. Projekto veikla tęstinė, orientuota į pamatuojamą poveikį tikslinei grupei (poveikio lygmenys: individualus ir/ar organizacinis), mokymasis vyksta kuriant ir praktiškai išbandant inovatyvius iššūkių sprendimo būdus (0-30).
3. Mokymasis pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu ir partneryste su išoriniais partneriais (0-15). 

 

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras, užtikrinančias motyvuotą ir tikslingą dalyvavimą mokymosi procese  (0-5).
2. Projekte numatyta sėkmės istorijų sklaida (0-5).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-5).
4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai    (0-5).
5. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-5).

Galimi pareiškėjai

1. Juridiniai asmenys, turintys motyvacijos spręsti savo iššūkius organizuojant darbuotojų mokymąsi darbo vietoje ir bendradarbiaujant su išorės partneriais.
2. Juridiniai asmenys, turintys patirties kurti ir organizuoti tęstinį, į pokytį orientuotą darbuotojų mokymosi procesą.
3. Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (arba vykdantys projektą kartu su įstaiga, turinčią teisę išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pavyzdžiui, švietimo centrais, aukštosiomis mokyklomis).

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

200 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos