PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Kultūros kelių projektai

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.

Finansuojamos veiklos 

1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo sklaida naudojant informacines technologijas.   
2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis bendradarbiavimas, Europos Tarybos Europos kultūros kelių, Europos Komisijos Europos paveldo ženklo, UNESCO iniciatyvos, leidiniai, aktualizuojantys UNESCO saugomą materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą Lietuvoje.
3. Nacionaliniai kultūros kelių projektai:
3.1. projektai, sudarantys sąlygas aktualizuoti keliems regionams reikšmingą istorijos ir kultūros paveldą, įtraukiantys turimus kultūrinius išteklius - festivalius, šventes, parodas, muges ir kitus panašaus pobūdžio renginius, suburiantys biudžetinių kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų sričių partnerių tinklą ir besiremiantys moksliniais tyrimais;
3.2. regioniniai projektai su mažiausiai viena kaimynine šalimi (Latvija, Estija, Lenkija, Kaliningrado sritimi, Baltarusija, Ukraina), ieškant vienijančių tautas ir kultūras vardiklių;
3.3. bendri regionų kultūros įstaigų ir/ar bendruomenių užsienyje projektai, aktualizuojantys regionams reikšmingą istorijos ar kultūros paveldą ir skatinantys kultūrinį turizmą.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Tarptautinio bendradarbiavimo projektams, skirtiems UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąraše esantiems Lietuvos objektams išsaugoti (0-10).
2. Projektams, vykstantiems mažiau išvystytose turizmo aspektu vietovėse (0-10).
3. Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo (registruoto ir neregistruoto) apskaitos projektai (0-10).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo išsaugojimui (0-30).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
3. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-10).
4. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-5).
5. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0-15).

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

200 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos