PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kūrybiška Europa 2014-2020

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projektuose.

Finansuojamos veiklos 

ES programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projektai, įgyvendinantys visas šias sąlygas:
1. dėl kurių įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba su projekto / platformos koordinatoriumi;
2. iki kurių įgyvendinimo pabaigos paraiškos Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) teikimo metu likę ne mažiau nei vieneri metai;
3. dėl kurių finansavimo paraišką Tarybai teikia Lietuvoje registruoti programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų / platformų koordinatoriai arba bendraorganizatoriai / platformų nariai.  
Finansavimas skiriamas 2016 m. vykdomoms projekto veikloms.

Veiklų finansavimo intensyvumas

1. Galima finansuoti iki 80 procentų Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto / platformos koordinatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.
2. Galima finansuoti iki 60 procentų Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto bendraorganizatoriaus / platformos nario išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.           
Atsižvelgiant į biudžeto galimybes, visiems pareiškėjams skiriama jų prašoma lėšų suma (atitinkanti 1 ir 2 punktų nuostatas) arba visų pareiškėjų prašomos lėšų sumos sumažinamos vienoda procentine išraiška. Taryba pasilieka teisę keisti paramos dydį pareiškėjams, pateikusiems nepagrįstas projekto sąmatas.

Kitos sąlygos

1. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto / platformos koordinatorius privalo pateikti sutarties su Europos Komisija dėl projekto, kuriam prašoma finansavimo, kopiją ir mandatą.
2. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto bendraorganizatorius / platformos narys privalo pateikti susitarimo su projekto / platformos koordinatoriumi kopiją ir mandatą.
3. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto / platformos koordinatorius ar bendraorganizatorius / platformos narys privalo pateikti visų savo vykdomų projekto veiklų išlaidų sąmatą.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas dėl programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų dalinio finansavimo gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų / platformų koordinatoriai ir bendraorganizatoriai / platformų nariai.
Literatūros vertimų projektai ir Europos tinklų veikla iš šios programos lėšų nefinansuojami.

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

145 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos