PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) plėtrai skatinant ir spartinant KKI sektoriaus integraciją, savivoką, žinomumą, tarptautiškumą, ir, pasinaudojant šios veiklos rezultatais, didinti Lietuvos KKI tarptautinį konkurencingumą.

Finansuojamos veiklos 

1. Lietuvoje rengiami KKI propagavimo ir tinklaveikos renginiai (mugės, konferencijos, konkursai, pristatymai, kūrybinės dirbtuvės ir panašaus pobūdžio projektai), siekiant aktyvaus asocijuotų KKI struktūrų, KKI bendradarbiavimo centrų (inkubatorių, klasterių ir pan.) ir viešojo sektoriaus dalyvavimo, skatinant dalyvaujančių juridinių ir/ar fizinių asmenų kompetencijų kėlimą, tarpsektorinį bendradarbiavimą ir tarptautinę tinklaveiką.
2. Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą ir viešinimo išlaidas.
3. Pasirengimas dalyvauti Lietuvos - pagrindinės viešnios teisėmis Leipcigo knygų mugėje 2017 m. ir Londono knygų mugėje 2018 m., skatinant KKI profesionalų vizitus ir rengiant Lietuvos kultūros ir kūrybinius sektorius populiarinančią medžiagą. Dalyvavimas Frankfurto knygų mugėje 2016 m.
4. KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir panašaus pobūdžio renginiuose), skatinant dalyvaujančių juridinių ir/ar fizinių asmenų kompetencijų kėlimą ir tarptautinę tinklaveiką.

Sritys

Dizainas, architektūra, vizualūs menai, muzika, scenos menai, kinas (tik šios programos Nr. 1 ir Nr. 4 finansuojamas veiklas įgyvendinantys projektai), literatūra ir leidyba.

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas atitinka priemonės tikslą (0-30).
2. Projektu siekiama aiškių ir realių kokybinių ir kiekybinių uždavinių (0-30).
3. Pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą (0-20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
5. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0-10).

Veiklų finansavimo intensyvumas

Didžiausia projekto įgyvendinimui skiriama Kultūros rėmimo fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 75 procentų.

Kitos sąlygos

Nefinansuojami meno kūrybos, jos pristatymo Lietuvoje ir užsienyje, kūrybinių rezidencijų, mokslo projektai.

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

868 860 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos