PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. sausio 1 d.
2017 m. sausio 31 d.
Gintauta Žemaitienė
Tel. (8 5) 255 9359
El. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti meno ir kultūros kūrėjų individualią kūrybinę veiklą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Edukacinės stipendijos (iki 3600 Eur) skiriamos kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimo veikloms, vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Prioritetai

1. Jaunieji kultūros ir meno kūrėjai (asmenys nuo 18 iki 35 metų).
2. Kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
3. Kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos stipendijos.
4. Kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).
5. Aktyvaus dalyvavimo edukacinė veikla (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
6. Edukacinė veikla, skirta klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Specialieji vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma 

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

Kaip pateikti paraišką?

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos