PagrindinisApie musKarjeraKarjera

Karjera

Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) (I) pareigoms užimti (darbas pagal darbo sutartį).

Specialūs reikalavimai, keliami stebėsenos ir analizės koordinatoriui (-ei):

 • turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų analitinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais BĮ Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) ir Kultūros rėmimo fondo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • išmanyti teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti dirbti specifiniais kiekybinių duomenų rinkimo, kaupimo, apdorojimo ir analizės programinės įrangos paketais (SPSS, R ar pan.);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti diplomatiškai bendrauti.

Stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) funkcijos:

 • siekiant įgyvendinti Tarybos funkcijas ir užtikrinti jos veiklą, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvio Respublikos kultūros ministro įsakymų, Tarybos pirmininko įsakymų, kitų teisės aktų projektus;
 • renka, kaupia ir apdoroja Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų stebėsenos rodiklius ir vykdo šių rodiklių lyginamąją analizę;
 • vykdo Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų pasiektų rezultatų analizę;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo modelio tikslingumo ir efektyvumo;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia rekomendacijas dėl kultūros politikos modelio tobulinimo;
 • bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, analizių centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, planuoja, organizuoja ir vykdo Lietuvos kultūros ir meno procesų raidos ir plėtros tendencijų analizę;
 • inicijuoja, organizuoja ir vykdo kultūros politikos taikomuosius mokslinius tyrimus;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
Pareigybės aprašymą ir reikalavimus kandidatui rasite čia.

Gyvenimo aprašymą siųskite iki š. m. balandžio 6 d.  el. paštu karjera@ltkt.lt su nuoroda „Stebėsenos ir analizės koordinatorius (-ė) (I)“.

Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Daugiau informacijos el. paštu karjera@ltkt.lt ir tel. 8 5 255 9361.
 

 

 

 • Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) (II) pareigoms užimti (darbas pagal darbo sutartį).

  Specialūs reikalavimai, keliami stebėsenos ir analizės koordinatoriui (-ei):
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais BĮ Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) ir Kultūros rėmimo fondo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • išmanyti teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti diplomatiškai bendrauti.
          Stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) funkcijos:
 • siekiant įgyvendinti Tarybos funkcijas ir užtikrinti jos veiklą, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvio Respublikos kultūros ministro įsakymų, Tarybos pirmininko įsakymų, kitų teisės aktų projektus;
 • renka, kaupia ir apdoroja Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų stebėsenos rodiklius ir vykdo šių rodiklių lyginamąją analizę;
 • vykdo Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų pasiektų rezultatų analizę;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo modelio tikslingumo ir efektyvumo;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia rekomendacijas dėl kultūros politikos modelio tobulinimo;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
   

            Pareigybės aprašymą ir reikalavimus kandidatui rasite čia.

            Gyvenimo aprašymą siųskite iki š. m. balandžio 6 d.  el. paštu karjera@ltkt.lt su

             nuoroda „Stebėsenos ir analizės koordinatorius (-ė) (II)“.

             Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus

             kandidatus.

            Daugiau informacijos el. paštu karjera@ltkt.lt ir tel. 8 5 255 9361.

 

Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos