Jurga Ivanauskaitėprozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė„Gyvenkime taip,kad nebūtume kamuoliu paspirti gimimo akimirką ir visą likusį gyvenimą riedantys į mirties vartus"

Kultūros ir meno sričių ir kultūros programų kuratoriai

 

- Tarpdisciplininis menas.
- Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas.

Agnė Putelytė
tel. (8 5) 255 9370
el. paštas: agne.putelyte@ltkt.lt


-  Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai;
- Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 57-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje projektą 2016 m. ir įgyvendinti projektą 2017 m.

Agnė Silickaitė
tel. (8 5) 255 9365
el. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt


- Mėgėjų menas;
- Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai;
- Dizainas;
- Kvalifikacijos kėlimas;
- Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas;
- Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas.

Kristina Strumilaitė
tel. (8 5) 255 9375
el. paštas: kristina.strumilaite@ltkt.lt 


- Literatūra ir leidyba;
- Humanitarinė literatūra;
- Skaitmenintų kultūros objektų sklaida;
- Atminties institucijos: atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas.


Saulė Milerienė
tel. (8 5) 255 9374
el. paštas: saule.mileriene@ltkt.lt


- Kultūros edukacija;
-
Kūrybiška Europa 2014-2020;
- Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas.


Ieva Šėrytė
tel. (8 5) 255 9379
el.paštas: ieva.seryte@ltkt.lt


- Muzika;
- Opera, muzikinis teatras;
- Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai;
- „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida. 

Nelda Bagdonavičiūtė
tel. (8 5) 255 9373
el. paštas: nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt


- Teatras, cirkas;
- Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai;
- Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai;
- Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai;
- Atminties institucijos: kilnojamųjų kultūros vertybių sklaidos projektai.

Lina Žilytė
tel.  (8 5) 219 5729
el. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt


- Dailė;
- Fotografija;
- Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje
- Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai.

Rūta Kriaučiūnaitė
tel.  (8 5) 255 9376
el. paštas: ruta.kriauciunaite@ltkt.lt


- Architektūra;
- Etninė kultūra ir tautodailė;-
- Kino sklaida.
 

Lina Lagunavičienė
tel. (8 5) 219 6536
el. paštas: lina.lagunaviciene@ltkt.lt


- Šokis;
- Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra;
- Skaitymo skatinimo iniciatyvos;
- Teigiamo meno poveikio žmogaus gerovei skatinimas.

Uršulė Leiputė
tel.  (8 5) 219 5833
el. paštas: ursule.leipute@ltkt.lt


- Kultūros paveldas: informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Nacionalinių kelių projektai;
- Tarpsritiniai projektai;
- Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą;
- Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje.

Nedas Šideika
tel. (8 5) 255 9366
el. paštas: nedas.sideika@ltkt.lt


- Stipendijos;
- Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai;
- Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes.

Gintauta Žemaitienė
tel.  (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt


- Kultūros tyrimai.

Mindaugas Bundza
tel.  (8 5) 255 9361
el. paštas: mindaugas.bundza@ltkt.lt

PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos