Vytautas KasiulistapytojasDailininko kūriniuose paprasto gyvenimo scenos virsta keistu, tarp realybės ir fantazijos balansuojančiu reginiu. Daugelis meno kritikų, rašiusių apie dailininko kūrybą, lygino jį su garsiais Paryžiaus mokyklos tapytojais, kartu pabrėždami jo individualumą ir talento autentiškumą.

Kultūros ir meno sričių ir kultūros programų kuratoriai

 

- Tarpdisciplininis menas.
- Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas.

Agnė Putelytė
tel. (8 5) 255 9370
el. paštas: agne.putelyte@ltkt.lt


-  Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai;
- Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 57-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje projektą 2016 m. ir įgyvendinti projektą 2017 m.

Agnė Silickaitė
tel. (8 5) 255 9365
el. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt


- Mėgėjų menas;
- Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai;
- Dizainas;
- Kvalifikacijos kėlimas;
- Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas;
- Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas.

Kristina Strumilaitė
tel. (8 5) 255 9375
el. paštas: kristina.strumilaite@ltkt.lt 


- Literatūra ir leidyba;
- Humanitarinė literatūra;
- Skaitmenintų kultūros objektų sklaida;
- Atminties institucijos: atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas.


Saulė Milerienė
tel. (8 5) 255 9374
el. paštas: saule.mileriene@ltkt.lt


- Kultūros edukacija;
-
Kūrybiška Europa 2014-2020;
- Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas.


Ieva Šėrytė
tel. (8 5) 255 9379
el.paštas: ieva.seryte@ltkt.lt


- Muzika;
- Opera, muzikinis teatras;
- Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai;
- „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida. 

Nelda Bagdonavičiūtė
tel. (8 5) 255 9373
el. paštas: nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt


- Teatras, cirkas;
- Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai;
- Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai;
- Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai;
- Atminties institucijos: kilnojamųjų kultūros vertybių sklaidos projektai.

Lina Žilytė
tel.  (8 5) 219 5729
el. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt


- Dailė;
- Fotografija;
- Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje
- Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai.

Rūta Kriaučiūnaitė
tel.  (8 5) 255 9376
el. paštas: ruta.kriauciunaite@ltkt.lt


- Architektūra;
- Etninė kultūra ir tautodailė;-
- Kino sklaida.
 

Lina Lagunavičienė
tel. (8 5) 219 6536
el. paštas: lina.lagunaviciene@ltkt.lt


- Šokis;
- Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra;
- Skaitymo skatinimo iniciatyvos;
- Teigiamo meno poveikio žmogaus gerovei skatinimas.

Uršulė Leiputė
tel.  (8 5) 219 5833
el. paštas: ursule.leipute@ltkt.lt


- Kultūros paveldas: informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Nacionalinių kelių projektai;
- Tarpsritiniai projektai;
- Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą;
- Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje.

Nedas Šideika
tel. (8 5) 255 9366
el. paštas: nedas.sideika@ltkt.lt


- Stipendijos;
- Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai;
- Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes.

Gintauta Žemaitienė
tel.  (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt


- Kultūros tyrimai.

Mindaugas Bundza
tel.  (8 5) 255 9361
el. paštas: mindaugas.bundza@ltkt.lt

PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos