Mikalojus Konstantinas Čiurlioniskompozitorius, dailininkas, kultūros veikėjas„Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas"

2016 metais finansuojamų projektų dokumentų formos


Projekto vykdymo dalinio finansavimo SUTARTIES ir IŠLAIDŲ SĄMATOS formos:

Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis (be etapų)

Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis (su etapais)

Dalinio finansavimo išlaidų sąmata

Teikdami paraišką vienai iš kultūros ir meno sričių, pildykite šią paraiškos formą:

Paraiškos forma sritims 

Teikdami paraišką vienai iš programų, pildykite šią paraiškos formą:

Paraiškos forma programoms

Prie paraiškos privaloma pridėti patvirtintos formos sąmatą:

Sąmatos prie paraiškos forma

Kiti svarbūs dokumentai, su kuriais privalote susipažinti, teikdami paraiškas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Deklaracija apie de minimis pagalbą bei susijusius asmenis

Atidžiai skaitykite kiekvienos kultūros programos / kultūros ir meno srities finansavimo sąlygas, jose gali būti nurodyti papildomai dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška.

 


2015 metais finansuojamų projektų dokumentų formos

 

Projekto vykdymo dalinio finansavimo SUTARTIES ir IŠLAIDŲ SĄMATOS formos:

Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis (be etapų)

Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis (su etapais)

Dalinio finansavimo išlaidų sąmata

Projekto įvykdymo rezultatų ATASKAITOS ir IŠLAIDAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠO formos:

Projekto įvykdymo rezultatų ataskaita (be etapų)

Projekto įvykdymo rezultatų ataskaita (su etapais)

Dalinio finansavimo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas

Dalinio/pilno finansavimo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo pildymo pavyzdys.

Kiti svarbūs dokumentai, su kuriais privalote susipažinti, teikdami paraiškas:

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ (OL 2013 L 352, p. 1)

2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1)

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes

Atidžiai skaitykite kiekvienos kultūros programos / kultūros ir meno srities finansavimo sąlygas, jose gali būti nurodyti papildomai dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška. 


2014 metais finansuojamų projektų dokumentų formos

 

Projekto įvykdymo rezultatų ATASKAITOS ir IŠLAIDAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠO formos:

Projekto įvykdymo rezultatų ataskaita

Dalinio/pilno finansavimo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas

Dalinio/pilno finansavimo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo pildymo pavyzdys.

Kiti svarbūs dokumentai:

2014 metais Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos