Vidas Mažukna tautodailininkasSukūrė virš dvidešimties monumentalių medžio skulptūrų muziejams, parkams, privatiems asmenims, apie 200 medinių suvenyrų.

2016 m.


I finansavimo konkurso etapas


- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros tyrimai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas" finansavimo (II etapas);

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Architektūra" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Cirkas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Dailė" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Dizainas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Etninė kultūra ir tautodailė" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Fotografija" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Kino sklaida" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Literatūra ir leidyba" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Mėgėjų menas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Muzika" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Muzikinis teatras" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Opera" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Šokis" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Tarpdisciplininis menas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Tarpsritiniai projektai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Teatras" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas" finansavimo (I etapas);

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kūrybiška Europa 2014-2020" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Humanitarinės literatūros leidyba" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros edukacija" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl atminties institucijų kultūros programų "Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai", "Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai", "Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai" ir "Kilnojamųjų kultūros vertybių sklaidos projektai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Skaitymo skatinimo iniciatyvos" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kvalifikacijos kėlimas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Kultūros kelių projektai" finansavimo.


2015 m.


III finansavimo konkurso etapas


- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Architektūra" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Archyvai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Bibliotekos" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Cirkas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Dailė" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Dizainas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Etninė kultūra ir tautodailė" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Fotografija" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Kinas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Kultūros paveldas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Literatūra" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Mėgėjų menas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Muziejai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Muzika" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Muzikinis teatras" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Opera" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Šokis" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Tarpdisciplininis menas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Tarpsritiniai projektai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno srities "Teatras" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" II veiklos "Valstybinės reikšmės renginiai ar programos" finansavimo.


II finansavimo konkurso etapas


- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" VII veiklos "Apsaugos techninių priemonių įrengimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" III veiklos "„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir gerovei skatinimas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kilnojamųjų kultūros vertybių prieinamumo vartotojams (lankytojams) didinimo projektai" I veiklos "Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" IV veiklos "Neinventorizuotų tremties vietų aplankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų nufotografavimas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" V veiklos "Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" VI veiklos "Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas" finansavimo.


I finansavimo konkurso etapas


- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros ir meno sričių finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai" I veiklos "Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje" II veiklos "Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m." finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kilnojamųjų kultūros vertybių prieinamumo vartotojams (lankytojams) didinimo projektai" II veiklos "Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Skaitymo skatinimo iniciatyvos" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai" finansavimo;

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos nacionalinio paviljono 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2015 m. įgyvendinimas" finansavimo.


 

2014 m. finansuotų projektų sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos