Konkursai

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Tarpdisciplininis menas Finansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Etninė kultūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Profesionali kūryba ir jos sklaida Lietuvoje. 2. Renginiai ir pristatymai. 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir sklaida. 4. Leidyba. 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Mėgėjų menasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Mėgėjų menas: tęstiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Mėgėjų menas: mažosios Lietuvos kultūros sostinėsProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Ugdymas kultūra: kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą ir leidybą. Finansuojama veikla Ku...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra ir leidybaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą ir leidybą. Finansuojama veikla Va...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektuose.  Fin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t.y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiaut...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos veiklos tik...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties instituci...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Atminties institucijos: bendruomenėms skirti projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties instituci...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties instituci...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties instituci...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Kultūros paveldasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. Finansuojama veikla Kultūros paveldo projektai. 1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos ne...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektams, kurių tikslas - pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio bei profesinio lygio Lietuvos ir u...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėjeProgramos tikslas Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse. Finansuojama veikla Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 58-oje Venecijo...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Skaitymo skatinimo iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą: aktyvinti skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Finansuojamos veiklos 1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir prop...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Sklaida užsienyjeProgramos tikslas Profesionalios Lietuvos kultūros ir meno pristatymas ir tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, bendradarbiaujant su užsienio šalių kultūros ir meno organizacijomis. Finansuo...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Kultūros ir kūrybinės industrijosProgramos tikslas Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) ekonominės vertės ir eksporto apimčių augimui. Finansuojamos veiklos 1. Lietuvoje rengiami KKI renginiai propaguojantys ver...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti auk&sca...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Kvalifikacijos kėlimasProgramos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei. Finansuojamos veiklos 1. Tikslingi kvalifikacijos tobulini...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetisProgramos tikslas Įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m. Finansuojama veikla Valstybės atkūrimo šimtmetis. Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Liet...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo: 2017 m. rugsėjo 1 d.Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros ar meno srities organizacijų veiklą. Finansuojama veikla Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas. Kultūros ar meno srityse efekt...Būsimas kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. gegužės 16 d.Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16-oje Venecijos architektūros bienalėje 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m.Programos tikslas Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse.  Finansuojama veikla Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16 –...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Pilotiniai projektai, padedantys įvertinti dizaino ir architektūros paslaugų poreikį viešųjų paslaugų tobulinimui ir spręsti socialines, aplinkosaugos ir kitas visuomenei aktualias problemas. 2....Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo &scar...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Scenos menai (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo &...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros kūrimas ir leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba.  3. Grožinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą ir jų leidyba.  4. Grožinės literatūros, ski...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Muzika Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos (akademinės ir neakademinės muzikos) projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti p...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Etninio paveldo tradicijų saugojimo, vystymo ir perėmimo veiklos, projektai skirti tautinio kostiumo tematikai bei projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  2. Proje...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Kino sklaidaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus (knyg...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Įvairias meno ar kultūros sritis (renginio, įvykio ar leidinio forma) jungiantys projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Mėgėjų menasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savi...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Finansuojamos veiklos 1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atsk...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektaiProgramos tikslas Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Menas žmogaus geroveiPriemonės tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su kitais visuomenės sektoriais, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno povei...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidos projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Skaitmeninių kultūros objektų sklaidaProgramos tikslas Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų), meno informacijos centrų skaitmenintas ar skaitmenines kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų plačiai naudojam...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūro...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietu...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, es...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Kultūros paveldasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla 1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultū...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybesProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsau...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. kovo 14 d.Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyjeProgramos tikslas Lietuvos kultūros ir meno pristatymas ir tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, bendradarbiaujant su užsienio šalių kultūros organizacijomis. Finansuojamos veiklos 1. Lie...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2017 m. sausio 3 d.Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyjeProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Li...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Pilotiniai projektai, padedantys įvertinti dizaino ir architektūros paslaugų poreikį viešųjų paslaugų tobulinimui ir spręsti socialines, aplinkosaugos ir kitas visuomenei aktualias problemas. 2....Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo &scar...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Scenos menai (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo &...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros kūrimas ir leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba.  3. Grožinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą ir jų leidyba.  4. Grožinės literatūros, ski...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos (akademinės ir neakademinės muzikos) projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti pam...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Etninio paveldo tradicijų saugojimo, vystymo ir perėmimo veiklos, projektai skirti tautinio kostiumo tematikai bei projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  2. Proje...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Kino sklaidaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus (knyg...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Įvairias meno ar kultūros sritis (renginio, įvykio ar leidinio forma) jungiantys projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Mėgėjų menasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savi...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Tęstiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savi...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Finansuojamos veiklos 1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atsk...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d."Kūrybiška Europa 2014-2020"Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektuose.  Fin...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą.  Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos veikl...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidos projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties ins...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumąProgramos tikslas  Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla 1. Projektai, per kultūros veiklas skatin...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Kultūros paveldasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla 1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultū...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiaiProgramos tikslas  Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektams, kurių tikslas – pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio bei profesinio lygio L...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Skaitymo skatinimo iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą: aktyvinti skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Finansuojamos veiklos 1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir prop...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyjeProgramos tikslas Lietuvos kultūros ir meno pristatymas ir tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, bendradarbiaujant su užsienio šalių kultūros organizacijomis. Finansuojamos veiklos 1. Lie...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) ekonominės vertės ir eksporto apimčių augimui.  Finansuojamos veiklos 1. Lietuvoje rengiami KKI propaguojantys, verslu...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas  Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti a...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas  Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gy...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Kvalifikacijos kėlimasProgramos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei.  Finansuojamos veiklos 1. Tikslingi kvalifikacijos to...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 21 d.Kultūros tyrimaiProgramos tikslas Kultūros srities tyrimų tikslas – analizuoti šiandieninės Lietuvos kultūros situaciją, meno kūrėjų, vartotojų ir institucijų būklę, diagnozuoti kultūros kaitos ir politikos perspektyvas, nubrėžti ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikaiProgramos tikslas 2017 m. pasirengti įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m.  Finansuojama veikla Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybė...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas Leipcigo ir Londono knygų mugėseProgramos tikslas 2017 m. pasirengti įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m.  Finansuojama veikla 1. Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas teminės š...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. spalio 7 d.Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų įgyvendinimasFinansuojama veikla Kultūros ar meno srityse veikiančių asociacijų (išskyrus Meno kūrėjų organizacijas, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas) ir kitų šių sričių skėtinių organizacijų strateginės...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. gegužės 30 d.Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyjeProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Li...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai.    2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų vie&sca...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai.  2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų m...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai.  2. Užsakomi sukurti scenos menų kūriniai (opera, ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Literatūra ir leidybaFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros kūrimas ir leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba.  3. Grožinės lietuvių literatūros vertimai į užsienio kalbas ir jų leidyba (paraiškas gali tei...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai. 2. Užsakomi sukurti kūriniai su įsipareigojimų juos vie&s...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Tautinio paveldo tradicijų vystymo ir perėmimo veiklos.  2. Projektai, kuriais siekiama išsaugoti šeimos, darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, skatinamas jų tęstinumas ir vi...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Kino sklaidaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus (knyg...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Mėgėjų menasFinansuojamos veiklos 1. Visų žanrų mėgėjų meno kūrybos ir sklaidos projektai.  2. Lietuvoje rengiami respublikiniai ir tarptautiniai mėgėjų meno festivaliai – konkursai. 3. Informacijos apie mėgėjų meną kaupimas i...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Įvairias meno ar kultūros sritis apjungiantys projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje.   2. Profesionali kritinė, analitinė refleksija spaudoje ir internete.  Kultūros ir meno sriči...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Finansuojamos veiklos  1. Kultūros edukacijos projektai, skirti...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektaiProgramos tikslas Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Teigiamo meno poveikio žmogaus gerovei skatinimasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas įgyvendinti projektus, kurie didins socialinės, kultūros bei sveikatos sričių sanglaudą, prisidės prie teigiamo meno poveikio žmogaus gerovei. Finansuojamos veiklos  1. Seminarai ir...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Užsienio menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Sukurti sąlygas tarpkultūriniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui, sudarant galimybę (t.y. suteikiant gyvenamąjį ir kūrybinį plotą) užsienio kultūros ar meno kūrėjams tam tikrą laiką užsiimti kūryba, susipa...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidos projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Skaitmenintų kultūros objektų sklaidaProgramos tikslas Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų), meno informacijos centrų skaitmenintas kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmenintas turinys būtų plačiai naudojamas edukaciniuos...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srit...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tr...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palai...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Kultūros kelių projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. Finansuojamos veiklos  1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultūros ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 14 d.Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes.Programos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. Finansuojamos veiklos  Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. balandžio 11 d.Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 57-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje projektą 2016 m. ir įgyvendinti projektą 2017 m.Programos tikslas Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse. Finansuojamos veiklos  Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 57-oje ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. kovo 7 d.Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų veiklą ir kūrybinių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų veikla ir kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius, strateginius organ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2016 m. sausio 15 d.Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų veiklą ir kūrybinių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų veikla ir kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius, strateginius organ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. lapkričio 2 d.Kultūros tyrimaiProgramos tikslas Kultūros srities tyrimų tikslas - analizuoti šiandieninės Lietuvos kultūros situaciją, meno kūrėjų, vartotojų ir institucijų būklę, diagnozuoti kultūros kaitos ir politikos perspektyvas, nubrėžti ir įve...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai.    2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų vie&scaro...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai. 2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūr...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai. 2. Užsakomi sukurti scenos menų kūriniai (opera, operetė...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Literatūra ir leidybaFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros kūrimas ir leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba. 3. Grožinės lietuvių literatūros vertimai į užsienio kalbas ir jų leidyba (paraiškas gali teikti tik...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai. 2. Užsakomi sukurti kūriniai su įsipareigojimų juos vie&sca...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Tautinio paveldo tradicijų vystymo ir perėmimo veiklos. 2. Projektai, kuriais siekiama išsaugoti šeimos, darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, skatinamas jų tęstinumas ir vietos sa...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Kino sklaidaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus (knygos...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Mėgėjų menasFinansuojamos veiklos 1. Visų žanrų mėgėjų meno kūrybos ir sklaidos projektai. 2. Lietuvoje rengiami respublikiniai ir tarptautiniai mėgėjų meno festivaliai – konkursai. 3. Informacijos apie mėgėjų meną kaupimas ir sklai...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Įvairias meno ar kultūros sritis apjungiantys projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje.   2. Profesionali kritinė, analitinė refleksija spaudoje ir internete.  Kultūros ir meno sričių pr...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Finansuojamos veiklos  1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskl...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) plėtrai skatinant ir spartinant KKI sektoriaus integraciją, savivoką, žinomumą, tarptautiškumą, ir, pasinaudojant šio...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Kūrybiška Europa 2014-2020Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramės „Kultūra“ projektuose. Finansuojamos veikl...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų veiklą ir kūrybinių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų veikla ir kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius, strateginius organizacij...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai Programos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektams, kurių tikslas - Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio ir profesinio ly...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai Programos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems tarptautiniams muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas - Lietuvos visuomenei pristatyti ir skleisti aukšto profesinio lygio Lietuvos ir užsie...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Skaitymo skatinimo iniciatyvos Programos tikslas Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą: aktyvinti skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Finansuojamos veiklos  1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir prop...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventojų ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Kvalifikacijos kėlimas Programos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei. Finansuojamos veiklos  1. Tikslingi kvalifikacijos tobulini...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyjeProgramos tikslas Pristatyti ir populiarinti profesionalų Lietuvos meną ir kultūrą užsienio publikai, ir, pasinaudojant šios veiklos rezultatais, pristatyti Lietuvą kaip kūrybingą šalį. Finansuojamos veiklos  ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai Programos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucijų ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai Programos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucijų ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai Programos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties instituci...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d. Atminties institucijos: kilnojamųjų kultūros vertybių sklaidos projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties instituci...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumąProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai 1. Projekto meninė ir kultūrinė vertė (...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. spalio 19 d.Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Kultūros kelių projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. Finansuojamos veiklos  1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveld...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. gegužės 19 d.Valstybinės reikšmės renginiai ar programosProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai ar programos (i...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos.  2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūr...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos.   2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kū...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Užsakomi sukurti scenos menų kūriniai (opera, operetė, miuz...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Užsakomi sukurti kūriniai su įsipareigojimų juos vieša...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba. 3. Grožinės ir humanitarinės mokslinės lietuvių literatūros vertimai į užsienio kalbas ir jų leidyba. 4. Užsienio grož...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.KinasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidą (knygos, monograf...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Etnografinių regionų metų renginiai ir sklaida. 2. Tradicinių amatų, tautodailės mokymas. 3. Projektai, kuriais siekiama išsaugoti šeimos, darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, ska...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Mėgėjų menasFinansuojamos veiklos 1. Mėgėjų meno kūrybos ir sklaidos projektai.  2. Lietuvoje rengiami respublikiniai ir tarptautiniai mėgėjų meno  festivaliai – konkursai. 3. Informacijos apie mėgėjų meną kaupimas ir sklai...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)Finansuojamos veiklos 1. Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų pore...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Kultūros paveldasFinansuojamos veiklos 1. Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo sklaida Lietuvoje naudojant informacines technologijas. 2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis bendradarbiavimas,  Europos Tarybos Eu...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. balandžio 27 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Nacionaliniai Kultūros kelių projektai: 1.1. projektai, sudarantys sąlygas aktualizuoti keliems regionams reikšmingą istorijos ir kultūros paveldą, įtraukiantys turimus kultūrinius ištekliu...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) plėtrai šalyje, pristatyti jų pasiekimus šalyje ir užsienyje, skatinti jų veiklos tarptautiškumą ir tarpsektor...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir gerovei skatinimasPriemonės tikslas Sudaryti sąlygas įgyvendinti projektus, kurie didins socialinės, kultūrinės bei sveikatos sričių sanglaudą, prisidės prie teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir gerovei. Finansuojamos veiklos 1. Seminarai...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Užsienio menininkų rezidencijos LietuvojePriemonės tikslas Sukurti sąlygas tarpkultūriniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui, sudarant galimybę (t.y. suteikiant gyvenamąjį ir kūrybinį plotą) užsienio kultūros ir meno kūrėjams tam tikrą laiką užsiimti kūryba, susipaži...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektaiProgramos tikslas Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamu turiniu, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę,...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidaProgramos tikslas Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų) skaitmenintas kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmenintas turinys būtų plačiai naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio t...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srit...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Neinventorizuotų tremties vietų aplankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų nufotografavimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Neinventorizuotų tremties vietų aplankymas, Lietuvos ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla  Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Apsaugos techninių priemonių įrengimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybesProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai 1. Projektams, kurie numato med...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. vasario 23 d.Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas Išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant atminties institucijų rinkinius bei pristatant jį visuomenei ir užtikrinti atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, a...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos.  2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūr...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos.   2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kū...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Užsakomi sukurti scenos menų kūriniai (opera, operetė, miuz...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Užsakomi sukurti kūriniai su įsipareigojimų juos vieša...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba. 3. Grožinės ir humanitarinės mokslinės lietuvių literatūros vertimai į užsienio kalbas ir jų leidyba. 4. Užsienio grož...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.KinasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidą (knygos, monograf...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Etnografinių regionų metų renginiai ir sklaida. 2. Tradicinių amatų, tautodailės mokymas. 3. Projektai, kuriais siekiama išsaugoti šeimos, darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, ska...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Mėgėjų menasFinansuojamos veiklos 1. Mėgėjų meno kūrybos ir sklaidos projektai.  2. Lietuvoje rengiami respublikiniai ir tarptautiniai mėgėjų meno  festivaliai – konkursai. 3. Informacijos apie mėgėjų meną kaupimas ir sklai...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)Finansuojamos veiklos 1. Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų pore...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Kultūros paveldasFinansuojamos veiklos 1. Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo sklaida Lietuvoje naudojant informacines technologijas. 2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis bendradarbiavimas,  Europos Tarybos Eu...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Nacionaliniai Kultūros kelių projektai: 1.1. projektai, sudarantys sąlygas aktualizuoti keliems regionams reikšmingą istorijos ir kultūros paveldą, įtraukiantys turimus kultūrinius ištekliu...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimasProgramos tikslas Užtikrinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, meninių ir bendrųjų įgūdžių ugdymą. Sudaryti sąlygas ne pelno siekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims, veikiantiems kultūros srityje, įgyvendinti kult...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Skaitymo skatinimo iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą, skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Finansuojamos veiklos 1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir propagavimo akcijų inicijavimas...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimą.  Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų kūrybinės programos, atspindinčios pagrindinius organizacijos veiklos tikslus, numatytus ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyjeProgramos tikslas Sudaryti sąlygas pristatyti ir populiarinti aukšto profesinio lygio Lietuvos kultūrą ir meną užsienio publikai, pristatyti Lietuvą per kultūrą ir meną.  Finansuojamos veiklos 1. Lietuvos kultūros i...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „Kultūra“ projektuose.  Finansuojama veikla   Europos Sąjungos (toliau –...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Lietuvos nacionalinio paviljono 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2015 m. įgyvendinimasFinansuojama veikla Lietuvos nacionalinio paviljono 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2015 m. įgyvendinimas. Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 1. Pasirengimas projekto įgyvendinimui (0-35). 2. Projekto...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2015 m. sausio 27 d.Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.Finansuojama veikla Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.   Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 1. Projekto meninė idėj...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas vykdyti Lietuvoje rengiamų svarbiausių, ryškiausių tęstinių įvairių mėgėjų meno žanrų renginių projektus, užtikrinančius  įvairių mėgėjų meno žanrų regionuose plėtrą bei pasirengimo ...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektams, kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio ir profesi...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiPriemonės tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems tarptautiniams muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti ir skleisti aukšto profesinio lygio šali...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumąProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilieti&sca...Pasibaigęs kvietimas
Paraiškos buvo priimamos iki: 2014 m. gruodžio 2 d.Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimasProgramos tikslas Išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant atminties institucijų rinkinius bei pristatant jį visuomenei ir užtikrinti atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, a...Pasibaigęs kvietimas
PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos