AAA
PagrindinisStipendijosD.U.K.

Stipendijos

Ar galima teikti daugiau nei vieną paraišką?
Asmuo, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką gauti vienos rūšies stipendiją.
Kada galima vėl teikti paraišką stipendijai, jeigu stipendija jau buvo gauta?
Stipendija kultūros ar meno kūrėjui neskiriama, jei pradedant mokėti individualią stipendiją arba išmokant edukacinę stipendiją nebus praėję vieneri metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau skirtos individualios stipendijos mokėjimo pabaigos.
Ar gali paraiškas stipendijai teikti ne Lietuvos Respublikos piliečiai?
Paraiškas stipendijoms gali teikti fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).
Ar galima paraiškas dėl stipendijų skyrimo pildyti užsienio kalba?
Paraiškos dėl valstybės stipendijų skyrimo pildomos valstybine (lietuvių) kalba. Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai yra užsienio kalba, privaloma pateikti jų vertimą į valstybinę (lietuvių) kalbą.
Ar galima paraiškas dėl stipendijų skyrimo siųsti el. paštu?
Paraiškas dėl stipendijų skyrimo Tarybai galima siųsti el. paštu. El. paštu siunčiamos paraiškos turi būti patvirtintos saugiu el. parašu.
Kaip mokama paskirta stipendija?
Individuali ir vardinė stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą. Edukacinė stipendija į stipendijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą išmokama per vieną kartą.
Kada reikia atsiskaityti už gautą stipendiją?
Pasibaigus veiklos vykdymo laikotarpiui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį kultūros ir meno kūrėjas, kuriam skirta stipendija, privalo Tarybai pateikti Tarybos nustatytos formos veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita). Jeigu veikla trunka ne vienus metus (įskaitant laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 31 dienos), stipendiją gaunantis kultūros ir meno kūrėjas turi teikti Tarybai praėjusių metų ataskaitą kasmet iki sausio 31 dienos.
Ar reikia pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas?
Atsiskaitant už paskirtą valstybės stipendija reikia pateikti: užpildytą ir pasirašytą ataskaitos formą (individualios stipendijos ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos kultūros tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. VĮ-105 (1.1 E), edukacinės stipendijos ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos kultūros tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. VĮ-104(1.1 E), vardinės stipendijos ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos kultūros tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. VĮ-106(1.1 E) bei būtinus priedus. Prie laisvos formos aprašomosios finansinės ataskaitos apie lėšų panaudojimą stipendijos mokėjimo laikotarpiu išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijų pridėti nereikia.
Kokiu adresu siųsti paraišką?
Paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms gauti siunčiamos Lietuvos kultūros tarybai paštu (Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius), arba pristatomos asmeniškai. Ant voko būtina nurodyti „Stipendijos paraiška“. Laisvos formos prašymus vardinei stipendijai gauti reikia teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai paštu arba pristatyti asmeniškai (J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius).
Kaip pateikti sutartį?
Valstybės stipendijų meno ir (ar) kultūros kūrėjams sutarčių formas rasite Stipendijoms skirtoje Dokumentų formų skiltyje. Pasirinkite ir užpildykite formą pagal Jums skirtos valstybės stipendijos rūšį (vardinė, individuali arba edukacinė). Du atspausdintus ir pasirašytus sutarties egzempliorius siųskite Lietuvos kultūros tarybai registruotu laišku (Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius) arba pateikite tiesiogiai. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Lietuvos kultūros tarybai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos