PagrindinisProjektų finansavimasFinansuoti projektai

Finansuoti projektai

II finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Neinventorizuotų tremties vietų lankymas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida " finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Dizainas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lėlių teatras" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Cirkas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai; Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai; Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai; Kultūros ir meno sklaidos projektai (parodos, festivaliai ir kt. sklaidos formos)" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Atminties institucijos: Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Skaitmeninių kultūros objektų sklaida" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros paveldas: Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Tarpdisciplininis menas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Dailė" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Muzikinis teatras" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Opera" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Etninė kultūra ir tautodailė" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros edukacija" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Menas žmogaus gerovei" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Mėgėjų menas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kino sklaida" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Menininku rezidencijos Lietuvoje" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos nacionalinis paviljonas 16-oje Venecijos architektūros bienalėje" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Architektūra" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Fotografija" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Literatūra" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Muzika" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Šokis" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Teatras" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Tarpsritiniai projektai" finansavimo;

I finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas Leipcigo ir Londono knygų mugėse" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kvalifikacijos kėlimas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Menininkų rezidencijos Lietuvoje" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kūrybiška Europa 2014–2020" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Cirkas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Tarpdisciplininis menas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Humanitarinės literatūros leidyba" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Skaitymo skatinimo iniciatyvos" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Mėgėjų menas " finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Tęstiniai mėgėjų meno renginiai " finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros paveldas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros edukacija" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Atminties institucijos" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros tyrimai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų įgyvendinimas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Architektūra " finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Dizainas" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Dailė" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Fotografija" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Kino sklaida" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Literatūra" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Muzika" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Muzikinis teatras" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Lėlių teatras" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Etninė kultūra ir tautodailė" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Teatras" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Opera" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Šokis" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Tarpsritiniai projektai" finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos "Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje" finansavimo;