PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos iki:
2017 m. sausio 3 d.
Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyjeProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užs...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektaiProgramos tikslas Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę. Ugdyti visuo...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Menas žmogaus geroveiPriemonės tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su kitais visuomenės sektoriais, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno povei...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Skaitmeninių kultūros objektų sklaidaProgramos tikslas Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų), meno informacijos centrų skaitmenintas ar skaitmenines kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų plačiai naudojam...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srity...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tre...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaid...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyj...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybesProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti ju...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16- oje Venecijos architektūros bienalėje projektą 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m.Programos tikslas Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse.  Finansuojama veikla Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16 – oje Ve...Būsimas kvietimas
PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos