PagrindinisStipendijosD.U.K.D.U.K.

D.U.K.

Ar teikiant paraišką stipendijai gauti būtinas meno kūrėjo statusas?

Valstybės stipendijoms gauti meno kūrėjo statusas nėra būtinas.

Kokiu adresu siųsti paraišką?

Paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms gauti siunčiamos Lietuvos kultūros tarybai paštu (Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius), arba pristatomos asmeniškai Lietuvos kultūros tarybos darbo laiku. Ant voko būtina nurodyti „Stipendijos paraiška“.

Saugiu elektroniniu parašu patvirtintos paraiškos priimamos ir elektroniniu paštu: stipendijos@ltkt.lt .

Ar galima paraišką stipendijai siųsti el. paštu?

Taip, paraišką valstybės stipendijai galima teikti elektroniniu paštu, tačiau ji privalo būti patvirtinta saugiu elektroniniu parašu. Tinkamai el. parašu pasirašytos paraiškos priimamos elektroniniu paštu: stipendijos@ltkt.lt .

Ar galima teikti daugiau nei vieną paraišką?

Asmuo, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Kada galima vėl teikti paraišką stipendijai, jeigu stipendija jau buvo gauta?

Paraišką individualiai stipendijai gauti galima teikti jei yra praėję vieneri metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau skirtos individualios stipendijos mokėjimo pabaigos ir kultūros ar meno kūrėjas yra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija. Edukacinėms stipendijoms tokie apribojimai nėra taikomi, tad kultūros ar meno kūrėjas, gavęs edukacinę stipendiją, gali teikti paraišką individualiai ar edukacinei stipendijai gauti jau kitame konkurse. Edukacinė stipendija gali būti skiriama jei yra atsiskaityta už anksčiau gautą stipendiją.

Ar gali paraiškas stipendijai teikti ne Lietuvos Respublikos piliečiai?

Taip, gali. Paraiškas valstybės stipendijoms gauti gali teikti fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai, tačiau jų veiklos objektas turi būti Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida. Be to, paraiška privalo būti užpildyta lietuvių kalba.

Ar galima paraišką stipendijai gauti pildyti užsienio kalba?

Ne, negalima. Paraiškos valstybės stipendijoms gauti turi būti užpildytos valstybine (lietuvių) kalba. Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai yra užsienio kalba, privaloma pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą.

Kaip pateikti sutartį?

Valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams sutarčių formas rasite skiltyje „Dokumentų formos“. Pasirinkite ir užpildykite formą pagal Jums skirtos stipendijos rūšį (individuali arba edukacinė). Du išspausdintus ir pasirašytus sutarties egzempliorius siųskite Lietuvos kultūros tarybai registruotu laišku (Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius) arba įteikite asmeniškai (Lietuvos kultūros tarybos darbo laiku). Dokumentus siunčiant registruotu laišku, jų pateikimo Lietuvos kultūros tarybai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. 

Kaip mokama paskirta stipendija?

Individualios stipendijos pradedamos mokėti einamųjų metų vasario mėn. ir mokamos iki paskirto termino pabaigos. 600 eurų dydžio stipendija išmokama kas mėnesį iki 15-tos mėnesio dienos.

Pirmajam edukacinių valstybės stipendijų konkursui (kiekvienų metų rugsėjo 1–30 d.) pateiktų paraiškų pagrindu skirtos stipendijos išmokamos ne vėliau nei ateinančių metų vasario mėnesį. Antrajam (kiekvienų metų sausio 1–31 d.) ir trečiajam (kiekvienų metų gegužės 1–31 d.) edukacinių stipendijų konkursams pateiktų paraiškų pagrindu skirtos stipendijos išmokamos per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

Kada reikia atsiskaityti už gautą stipendiją?

Ataskaitą už gautą stipendiją reikia pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo laikotarpio pabaigos. Ataskaitos formą rasite skiltyje Dokumentų formos. Jeigu veikla trunka ne vienerius metus (įskaitant laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 31 dienos), stipendiją gaunantis kultūros ir meno kūrėjas Tarybai praėjusių metų ataskaitą turi pateikti kasmet iki sausio 31 dienos.

Ar prie ataskaitos reikia pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas?

Atsiskaitant už paskirtą stipendiją išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijų pridėti nereikia, tačiau būtina pateikti užpildytą ir pasirašytą ataskaitos formą bei būtinus priedus.

Informacija atnaujinta: 2018-04-18
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos