PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2019 m. vasario 1 d.
2019 m. kovo 1 d.
Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. (8 5) 2559375
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie kultūros ir kūrybinių industrijų eksporto apimčių augimo.

Finansuojama veikla

Tinklaveika.
1. Lietuvoje rengiami verslumą propaguojantys ir tinklaveiką skatinantys KKI renginiai (mugės, konferencijos, konkursai, pristatymai, kūrybinės dirbtuvės ir panašaus pobūdžio projektai).
2. Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse, verslo misijose ir panašaus pobūdžio renginiuose įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą ir viešinimo išlaidas.
3. KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose renginiuose (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir panašaus pobūdžio renginiuose), skatinant dalyvaujančių juridinių ir (arba) fizinių asmenų kompetencijų kėlimą ir tarptautinę tinklaveiką.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektu vystomos tinklaveikos aktualumas kultūros ir meno sričiai (0-30). 
2. Projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0-20).
3. Pareiškėjo pateikta informacija apie anksčiau vykdytų projektų rezultatus – sudarytus naujus (arba) pratęstus turimus kontaktus dėl produktų ir paslaugų pardavimo (0-20). 
4. Pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą (0-10).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
6. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų visuomenės sektorių ir institucijų (0-10).

Kitos sąlygos

Nefinansuojamas meno kūrinių sukūrimas, jų rodymas gastrolėse, parodose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kūrybinių rezidencijų, mokslo projektai, projektai nekuriantys ekonominės vertės.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m. II kvietime

80 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos programą, kurios teikiamos paštu (Lietuvos kultūros tarybai, Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos