PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2019 m. vasario 1 d.
2019 m. kovo 1 d.
Lina Žilytė
Tel. (8 5) 219 5729
El. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Inovatyvių paslaugų kūrimas.
Inovatyvių ir ilgalaikę išliekamąją vertę turinčių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių lankytojams projektai, diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus), skaitmeninių kultūros vertybių sklaidos projektai, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų plačiai naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas visuomenei.Aktyvaus bendruomenių dalyvavimo atminties institucijos veikloje pritraukimo ir skatinimo projektai, siekiant kokybiško, tvaraus rezultato ir jo pritaikomumo.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, mažinantiems kultūrinę ir (arba) socialinę atskirtį, skaitmenines kultūros vertybes naudojantiems edukaciniuose ir kūrybiškumo ugdymo procesuose (0–10).
2. Projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su kūrybinių industrijų atstovais (0–10).
3. Projektams, kurių rezultatas sukurtas diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0–30).
2. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų visuomenės sektorių ir institucijų  (0–10).

Galimi pareiškėjai

Archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių svarbiausia veikla ir funkcijos yra susijusios su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla, ypatingos nacionalinės svarbos statusą turintys valstybiniai mokslinių tyrimų institutai (kurių steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai – kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir dokumentinį Lietuvos literatūros ir tautosakos, lituanistikos ir Lituanikos paveldą, archeologinę ir etnografinę medžiagą, Lietuvos istorijos šaltinius).

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90 % turto vertės (projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu neturi viršyti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 16 punkte nustatyto finansavimo intensyvumo). 
Tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus.
Ekspozicijų atnaujinimo ar įrengimo projektams prie paraiškos būtina pateikti Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) pirmininko nustatytos formos planuojamos ekspozicijos koncepciją (apimtis – iki 5 lapų).
Projektai (esant galimybei) turi užtikrinti projekto rezultatų suderinamumą su virtualia kultūros paveldo informacine sistema „epaveldas.lt“.
Dokumentavimo veiklos (filmavimas, fotografavimas ir pan.) šios programos lėšomis nėra finansuojamos.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m. II kvietime

210 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos programą, kurios teikiamos paštu (Lietuvos kultūros tarybai, Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos