PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Tolygi kultūrinė raida

Paraiškos priimamos nuo2019 m. vasario 1 d.
Paraiškos priimamos iki2019 m. kovo 1 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje, įgyvendinant bent vieną šių tikslų:
1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę.
2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą. 
3. Skatinti bendradarbiavimą.

Finansuojamos veiklos

1. Tolygi kultūrinė raida: Alytaus apskritis
Galimi pareiškėjai: Alytaus apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

2. Tolygi kultūrinė raida: Kauno apskritis
Galimi pareiškėjai: Kauno apskrityje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių buveinė yra registruota Kauno miesto savivaldybėje.

3. Tolygi kultūrinė raida: Klaipėdos apskritis
Galimi pareiškėjai: Klaipėdos apskrityje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių buveinė yra registruota Klaipėdos miesto savivaldybėje.

4. Tolygi kultūrinė raida: Marijampolės apskritis
! Galimi pareiškėjai: Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos sprendimu projektų paraiškų teikimo konkursas nėra skelbiamas.

5. Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis
Galimi pareiškėjai: Panevėžio apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

6. Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis
Galimi pareiškėjai: Šiaulių apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

7. Tolygi kultūrinė raida: Tauragės apskritis
Galimi pareiškėjai: Tauragės apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

8. Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis
Galimi pareiškėjai: Telšių apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

9. Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis
Galimi pareiškėjai: Utenos apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

10. Tolygi kultūrinė raida: Vilniaus apskritis
Galimi pareiškėjai: Vilniaus apskrityje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių buveinė yra registruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Kitos sąlygos 

Projektų vertinimas ir atranka vykdomi vadovaujantis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“  ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis (toliau – Gairės).    
Projektų vertinimą ir atranką sudaro 2 etapai:
1. Projektų atranka Apraše nustatyta tvarka. Projektų vertinimo prioritetai ir kriterijai bei jų balai yra nurodyti Aprašo 1 priede. 
2. Apraše nustatyta tvarka atrinktiems projektams   finansavimas skiriamas Gairėse nustatyta tvarka, kurios metu vertinamas tik atrinkto projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas. Atsižvelgiant į projekto sąmatos tikslingumą ir pagrįstumą, Lietuvos kultūros taryba gali priimti sprendimą dėl projektui Aprašo nustatyta tvarka rekomenduotos skirti sumos didinimo arba mažinimo iki 30 procentų. Rekomenduojamos skirti sumos mažinimo atveju, Lietuvos kultūros tarybos skiriama suma visais atvejais negali sudaryti mažiau kaip 50 procentų pareiškėjo iš Kultūros rėmimo fondo prašomų skirti lėšų sumos.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

3 000 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos