PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaida

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2019 m. rugsėjo 6 d.
2019 m. spalio 7 d.
Violeta Bogucevičienė
Tel. (8-5) 255 9348
El. paštas: violeta.boguceviciene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Profesionalaus meno sklaida
1. Projektai, jungiantys įvairias meno sritis ir menines veiklas (architektūra, dizainas, vizualieji menai ir kt.).
2. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje (spektakliai, festivaliai, koncertai, konkursai ir pan.).
3. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai.
4. Profesionalaus meno sklaidos projektai vietos bendruomenėje, skatinantys bendradarbiavimą tarp profesionalaus meno atstovų, įtraukiant ir vietos kūrėjus (seminarai, plenerai, kūrybinės laboratorijos ir kt.).
5. Kvalifikacijos kėlimo, įgūdžių ir patirties stiprinimo projektai.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–40).
2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (ar) kitų sričių įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (0–20). 
3. Projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas, planuojami veiklų rezultatai (0–20). 
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10). 
5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0–10).

Galimi pareiškėjai

Telšių apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Telšių apskričiai nustatyta kvotos dalis

30 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas Strateginis tarptautinių renginių finansavimas, Strateginis kultūros organizacijų finansavimas ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“), kurios teikiamos paštu (Lietuvos kultūros tarybai, Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos