PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

Paraiškos priimamos nuo2019 m. rugsėjo 6 d.
Paraiškos priimamos iki2019 m. spalio 7 d.
Kontaktinė informacijaRita Obukaitė
Tel. +370 687 08 307
El. paštas: rita.obukaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas
1. Kultūros lauko specialistų, kvalifikuotų edukatorių bei lyderių ugdymo projektai, kurie padeda išugdyti tokias kultūrines kompetencijas, kaip: problemų sprendimas, kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti, kūrybiškumas, komunikacija, gebėjimas reflektuoti patirtis ir pan.
2. Projektai, kuriais siekiama plėsti kultūrinį akiratį, susipažinti su šiandieninio meno formomis, raiškomis.
3. Strateginio mąstymo, kryptingo veiklos planavimo, orientuoto į poveikį ir (ar) į pokytį mokymai, auditorijų plėtros, tarpsektorinio bendradarbiavimo ugdymo projektai.
4. Iniciatyvos, kurios grindžiamos praktinių bei kūrybinių sesijų organizavimo principais ne tik teoriškai, bet ir praktiškai: mokantis analizuoti situaciją, įsigilinti į vietos specifiką, spręsti problemas ir iššūkius.
5. Patirtimi ir refleksija grįstas mokymas, ugdymo projektai, paremti gerųjų patirčių sklaida regione, tarp Lietuvos regionų ir tarptautiniu mastu.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–40).
2. Planuojamų projekto veiklų rezultatai ir jų svarba kultūros ar meno srities raidai (0–30).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (vadovo ir komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

Galimi pareiškėjai

Klaipėdos apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Klaipėdos apskričiai nustatyta kvotos dalis

20 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos