PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Ugdymas kultūra: kultūros edukacija

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2020 m. sausio 31 d.
2020 m. vasario 28 d.
Elita Užuotaitė
Tel. (8-5) 255 9339
El. paštas: elita.uzuotaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą.

Finansuojama veikla

Kultūros edukacija

1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą.
2. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti kitų visuomenės grupių kūrybinį potencialą.
3. Projektai, skirti gilinti įvairių visuomenės grupių žinias apie kultūros ir meno procesus.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte dalyvauja gyventojų grupė (-s), mažai dalyvaujanti (-čios)  kultūroje (dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.) (0–10). 
2. Naudojamos inovatyvios auditorijos pritraukimo ir dalyvavimo formos (0–10).   
3. Veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį konkrečiai tikslinei grupei (0–10).
4. Edukacinei programai būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis kūrybos procesas, projektas remiasi konkrečios tikslinės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis) ir yra orientuotas į realų problemų sprendimą (0–10).
5. Edukacinę programą įgyvendina kultūros ir (ar)  meno kūrėjai, mokytojai ar kiti ugdymo specialistai turintys patirties ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų kūrybinį potencialą (0–15).  

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 

1. Projektas turi aiškų planą, kokiu būdu bus įtraukta tikslinė grupė (0–10).
2. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių organizacijų ir/ ar institucijų (0–10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–15).

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys registruoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse;
Juridiniai asmenys registruoti kitoje nei Lietuva ES ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2020 m. II kvietime

58 340 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos