PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Marijampolės aps. prioritetas: vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2020 m. lapkričio 3 d.
2020 m. gruodžio 1 d.
Violeta Bogucevičienė
Tel. +370 687 61092
El. paštas: violeta.boguceviciene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas 
1. Projektai, skirti materialaus kultūros paveldo įveiklinimui.
2. Projektai, skirti nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimui.
3. Projektai, skirti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo pažinimui per kūrybines ir (ar) edukacines veiklas.
4. Projektai, užtikrinantys vietos tradicijų, kuriančių regiono identitetą, tęstinumą ir sklaidą.
5. Projektai, užtikrinantys kultūros dalyvių (susijusių su kultūros paveldu) ir (ar) verslo, ir (ar) turizmo ar kitų paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, skatinantys regioninę ir tarpregioninę auditorijų plėtrą.
6. Projektai, užtikrinantys profesionalių, aukštos meninės vertės veiklų, susijusių su kultūros paveldu, sukūrimą.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto išliekamoji kultūrinė vertė ir tradicijos tęstinumas bei indėlis į vietos identiteto formavimą (0–30).
2. Bendradarbiavimo ir partnerystės intensyvumas (0–20).
3. Projekto veiklų prieinamumas, visuomenės informavimas, sklaida ir rezultatų viešinimas (0–15).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

Galimi pareiškėjai

Marijampolės apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Marijampolės apskričiai nustatyta kvotos dalis

40 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos