PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2021 m. kovo 31 d.
2021 m. balandžio 29 d.
Violeta Bogucevičienė
Tel. +370 687 61092
El. paštas: violeta.boguceviciene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros tęstinumą, išsaugojimą, pažinimą bei sklaidą.
2. Nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo, išsaugojimo ir tęstinumo projektai.
3. Renginiai, skatinantys kūrybinę veiklą ir tradicinio meno įvairovę, remiantis etninės kultūros pagrindais.
4. Kvalifikacijos kėlimo, įgūdžių ir patirties stiprinimo dirbant su vaikais ir jaunimu projektai.
5. Projektai, prisidedantys prie meninių gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų ugdymo (konkursai, plenerai, kvalifikacijos tobulinimas).
6. Projektai, užtikrinantys vietos tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą.
7. Projektai, skirti gyvosios tradicijos pristatymui Lietuvoje ir užsienyje.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–40).
2. Projekto idėjos aktualumas, pagrįstumas (0–20). 
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10). 
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0–10). 
5. Projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas, planuojami veiklų rezultatai (0–20).

Galimi pareiškėjai

Telšių apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Telšių apskričiai nustatyta kvotos dalis

30 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos