PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvos

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2021 m. kovo 31 d.
2021 m. balandžio 29 d.
Aneta Kairis
Tel. +370 615 92034
El. paštas: aneta.kairis@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Kūrybinės iniciatyvos 

1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų paieškas, skirti atskleisti ir ugdyti įvairių visuomenės grupių kūrybinį potencialą, skatinantys bendradarbiavimą tarp institucijų, organizacijų, individualių kūrėjų, atstovaujančių atskirus regiono rajonus, apjungiantys profesionalųjį ir mėgėjų meną.
2. Įvairių kultūros ir meno sričių (taip pat tarpsritiniai) festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programos ir kt., skirti tam tikrai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjų įtraukimui į kūrybinę veiklą, skatinant jų kūrybiškumą ir saviraišką.
3. Profesionaliojo meno projektai ir jų sklaida regione, didinant profesionaliojo meno prieinamumo galimybes.
4. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo projektai, formuojantys jauno asmens vertybines nuostatas, platų kultūrinį akiratį, ugdantys komunikacinius, meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, prigimtinį kūrybiškumą, šiose veiklose dalyvaujant profesionaliems menininkams (ar jų kolektyvams), kultūros darbuotojams, iškilioms šalies ir regiono asmenybėms.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto iniciatyvų aktualumas ir reikšmė konkrečiai bendruomenei, ar jų grupei (0–30).
2. Bendradarbiavimas su kitomis kultūros ir (ar) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (0–15).
3. Veiklų pristatymas tikslinei auditorijai ir jų sklaida (0–15).
4. Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

Galimi pareiškėjai

Šiaulių apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Šiaulių apskričiai nustatyta kvotos dalis

35 procentai.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos