PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje

Paraiškos priimamos nuo2022 m. liepos 12 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. spalio 3 d.
Kontaktinė informacijaLina Rakštikienė
Tel. + 370 687 62 819
El. paštas: lina.rakstikiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse.

Finansuojama veikla

Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 60-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje projektą 2023 m. ir įgyvendinti projektą 2024 m.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė idėja (0–50);
2. Projekto vadyba (0–50) (vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos).

Galimi pareiškėjai

Projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse.

Kitos sąlygos

Projektų konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.
Projektų konkursui teikiami projektai neribojami temos ar išraiškos priemonių atžvilgiu.
Projektų konkursui juridinis asmuo turi pateikti:
1. užpildytą paraiškos formą;
2. išsamią informaciją apie projekto idėją, nurodant projektui pasirinktus menininko (-ų) kūrinius, medžiagas, iš kurių kūriniai sukurti arba bus kuriami, projektui įgyvendinti naudotiną techninę įrangą ir kitas priemones ir įrangą;
3. ekspozicijos brėžinį / eskizą;
4. informaciją apie ekspozicijos įrengimo technines priemones;
5. projekto įgyvendinimo veiksmų planą;
6. informaciją apie juridinio asmens šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse, nurodant projektų pavadinimus ir jų įgyvendinimo datas;
7. projekte dalyvaujančio (-ių) menininko (-ų) kūrybines biografijas;
8. projekto kuratoriaus (-ių) vardą, pavardę ir trumpą kūrybinę biografiją;
9. projekto komisaro vardą, pavardę ir trumpą biografiją;
10. pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;
11. užpildytą viso projekto sąmatos formą;
12. informaciją apie papildomus finansinius šaltinius projektui įgyvendinti (pridėti projekto rėmėjų raštiškus įsipareigojimus su nurodytu skiriamos sumos dydžiu).

Veiklos finansavimo intensyvumas

Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

Projekto finansavimo ribos

Iki 28 000 Eur 2023 m.
Iki 172 000 Eur 2024 m.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos