PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos kultūros ir(ar) meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2018 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. spalio 1 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti kultūros ir(ar) meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

1. Individualios stipendijos – iki 2 metų (mokama 600 Eur per mėnesį).
2. Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur).

Paraiškų vertinimo prioritetai

Individualioms stipendijoms:

1. Jauniesiems kultūros ir(ar) meno kūrėjams (asmenims nuo 18 iki 35 metų).
2. Kultūros ir(ar) meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
3. Kultūros ir(ar) meno kūrėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos.
4. Kultūros ir(ar) meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Edukacinėms stipendijoms papildomai:

1. Aktyvaus dalyvavimo edukacinei veiklai (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
2. Edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Specialieji vertinimo kriterijai

Individualioms stipendijoms:

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida. 
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

Edukacinėms stipendijoms:

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje.
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros ir(ar) meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl individualių ir edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius,  arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-885 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos dėl edukacinės stipendijos skyrimo forma

Paraiškos dėl individualios stipendijos skyrimo forma

Stipendijų kultūros ir(ar) meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir(ar) meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
6. Ant voko (paketo) nurodykite: „STIPENDIJOS PARAIŠKA“ ir stipendijos, kuriai gauti teikiama paraiška, pavadinimą, kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla, savo (pareiškėjo) vardą, pavardę ir adresą.
7. Dėl paskelbto karantino informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba dirba nuotoliniu būdu, todėl paraiškų įteikti asmeniškai nėra galimybės. Prašome paraiškas dėl individualių stipendijų Tarybai siųsti naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu stipendijos@ltkt.lt (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.
8. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. „Smart-ID“ tapo kvalifikuoto el. parašo kūrimo įrenginiu. Tiesa, šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį, kad „Smart-ID“ turi kelis paskyrų lygius, tad norint naudotis programėle kaip el. parašo priemone, reikia turėti „Smart-ID kvalifikuotas elektroninis parašas“ (angl. Smart-ID Qualified Electronic Signature) paskyrą.
Jei turite „Smart-ID Basic“, reikės atnaujinti „Smart-ID“ paskyrą (pasitikrinti, kokią „Smart-ID“ paskyrą naudojate galima telefone atsidarius „Smart-ID“ programėlę ir Meniu pasirinkus Naudotojo informacija), naudojant biometrinį tapatybės nustatymą (Svarbu: telefone turi būti NFC funkcija). Kaip tai padaryti žiūrėti video. Atnaujinus „Smart-ID“ paskyrą kartu įgysite ir kvalifikuotą elektroninį parašą, kuriuo galėsite pasirašyti dokumentus.
Pasirašant paraišką galite naudotis Dokobit, Signa WebLietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir pan. tinklalapiais (Taryba nėra susijusi ir neskatina konkrečių priemonių naudojimo).
Jei dar esate neužsiregistravę, visų pirma turėsite atlikti registraciją. Po sėkmingai atliktos registracijos, prisijungus, turite:
1. Pasirinkti pasirašomo dokumento formatą;
2. Įkelti norimą pasirašyti dokumentą;
3. Pasirašyti (vyksta parašo patvirtinimas „Smart-ID“ programėle telefone);
4. Atsisiųsti pasirašytą dokumentą ir jį išsisaugoti kompiuteryje.

Atlikus visus veiksmus Jūsų paraiška yra sėkmingai pasirašyta.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei anksčiau esate įsigiję Mobilų parašą, USB laikmeną ar pasirašote naudojant lustinę asmens tapatybės kortelę, dokumentus galite pasirašyti naudojantis ir šiomis priemonėmis, tokiu atveju „Smart-ID“ naudoti nereikia.
 

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos