AAA
PagrindinisApie musKarjera

Apie mus

Prie Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus komandos kviečiame prisijungti vyresnįjį analitiką (-ę). Vyresniojo analitiko (-ės) darbo tikslas – analitinių įrankių kūrimas, tobulinimas, duomenų modeliavimas ir analizė, taikomųjų tyrimų kultūros politikos srityje vykdymas.

Darbo pobūdis:

 • prisidėti prie kultūros srities stebėsenos duomenų bazių kūrimo;
 • prisidėti prie analitinių įrankių kūrimo ir tobulinimo;
 • atlikti duomenų modeliavimą ir analizę;
 • inicijuoti ir atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikti rekomendacijas dėl kultūros politikos modelio tobulinimo;
 • siūlyti ir vertinti kultūros politikos stebėsenos rodiklius, rengti rodiklių interpretacijas pagrindimus, jų apskaičiavimo metodikas, įskaitant duomenų šaltinių identifikavimą;
 • bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, analizių centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdyti Lietuvos kultūros ir meno procesų raidos ir plėtros tendencijų analizę;
 • vykdyti kitus Skyriaus vedėjo ir Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu (išsilavinimas ekonometrijos, statistikos, matematikos ar ekonomikos srityje ar mokslų daktaro laipsnis išvardintose srityse būtų privalumas);
 • ne mažesnė kaip 1 metų analitinio, duomenų modeliavimo, mokslinių tyrimų darbo patirtis ar darbo su duomenų bazių kūrimu patirtis;
 • išmanyti duomenų bazių kūrimo principus;
 • gerai išmanyti kiekybinius ir/arba kokybinius socialinių mokslų tyrimų metodus;
 • gebėti atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kultūros srities problematika;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais BĮ Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) ir Kultūros rėmimo fondo veiklą, bei gebėti jais vadovautis savo darbe;
 • gebėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;  
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Parsisiųskite Stebėsenos ir analizės skyriaus vyresniojo analitiko (-ės) pareigybės aprašymą.

Pareiginis atlyginimas: nuo 1605,40 iki 2217,81 eurų (neatskaičius mokesčių). 

Pretendentas (-ė), norintis (-i) dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos prašymų teikimo modulį turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. užpildytą pretendento anketą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 4. 1 metų analitinio ar mokslinių tyrimų, ar darbo su duomenų bazių kūrimu darbo patirtį pavirtinančius dokumentus; 
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

 

Pretendentai privalo pateikti VISUS nurodytus dokumentus iki š. m. rugpjūčio 10 d. (imtinai).  

Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. 

Visus privalomus pateikti dokumentus tinkamai (konkurso skelbime nurodytu būdu ir terminais) pateikusius ir konkurso skelbime nustatytus specialiuosius reikalavimus atitikusius pretendentus pakviesime į darbo pokalbį, kurio metu testo žodžiu ir raštu (dviem etapais) būdu bus vertinamos pretendento žinios, dalykinės savybės ir gebėjimai, būtini eiti vyresniojo analitiko(-ės) pareigas.

 

Papildomos informacijos kreipkitės į:

Gerda Leonavičienė 
Vyresnioji patarėja 
el. paštas gerda.leonaviciene@ltkt.lt
tel.: +370 686 41 072

Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos