AAA
PagrindinisApie musKarjera

Apie mus

Ieškome dizaino profesionalų – mentorių 

Lietuvos kultūros taryba įgyvendindama projektą „Dizaino sparnai“ ieško nuo 5 iki 10 dizaino profesionalų – mentorių.

Veiklos:

 • atrinkti projekto „Dizaino sparnai“ dalyvius – pradedančiuosius dizainerius ir labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ): vertinti paraiškas, priskirti dizainerius įmonėms, teikti rekomendacijas dėl stipendijos dizaineriams skyrimo bei nefinansinės paramos skyrimo įmonėms, tikrinti ir tvirtinti projekte dirbančių dizainerių ir MVĮ pateiktas ataskaitas;
 • dalintis patirtimi, teikti konsultacijas ir pagalbą projekto komandai bei pradedantiesiems dizaineriams, siekiant atskleisti jų kūrybinį potencialą kuriant ir diegiant naujus dizaino sprendimus MVĮ, orientuotus į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą;
 • konsultuoti MVĮ jose pradedantiesiems dizaineriams kuriant ir diegiant naujus dizaino sprendimus;
 • prireikus, tarpininkauti tarp dizainerių ir MVĮ, siekiant kompromiso įgyvendinti suplanuotas veiklas;
 • dalyvauti mokymuose, gilinant žinias ir jų taikymo metodus bei dalyvauti kitose projekto veiklose;
 • bendradarbiauti su Lietuvos kultūros tarybos personalu bei įvairiomis išorinėmis organizacijomis projekto įgyvendinimo tikslais.

Šiai pozicijai būtina:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro ar magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • 2 pastarųjų metų darbo patirtis (ar per pastaruosius 2 metus kelta kvalifikacija) konsultuojant verslo įmones:
  • dėl dizaino sprendimų kūrimo ir diegimo verslo veiklų transformavimui į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus atitinkančias veiklas;
  • arba vadybos ir (arba) elektroninio verslo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus atitinkančių verslo procesų skatinimo klausimais.
 • turėti žinių ir įgūdžių bei ne mažesnę kaip 2 metų praktinę profesinės veiklos patirtį pasirinktoje (-ose) dizaino kategorijoje (-ose) (toliau – kompetencija):
  • produkto, gaminio dizainas (objektai): pramoninis, industrinis dizainas; mados, drabužių, kostiumo, tekstilės dizainas; baldų ir interjero elementų dizainas; transporto dizainas; maisto dizainas;
  • komunikacijų dizainas (vaizdai, žinutės): grafinių komunikacijų dizainas; vizualiųjų komunikacijų dizainas; grafinis dizainas; pakuočių dizainas; šriftų dizainas; ženklodaros dizainas; reklamos dizainas; leidybos dizainas;
  • procesų, paslaugų ir sąsajų dizainas (patirtys): strateginis dizainas; koncepcinis dizainas; performatyvus dizainas; dizaino tyrimai; socialinis dizainas; paslaugų dizainas; daugialypės terpės dizainas ir vartotojo patirties (UX) dizainas (angl. User Experience); vartotojo sąsajų (UI) dizainas (angl. User Interface);
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • būti susipažinus su pagrindiniais Lietuvos kultūros tarybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais; 
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;
 • mokėti anglų kalbą (B2), nes gali tekti dirbti su angliškai kalbančiu (-ia) dizaineriu (-e).

Mes siūlome:

 • galimybę prisidėti prie dizaino srities pokyčių;
 • galimybę prisidėti prie naujų dizaino sprendimų, orientuotų į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą įmonėse;
 • galimybę prisidėti prie MVĮ gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų pridėtinės vertės, pasiūlos ir konkurencinio pranašumo bei efektyvumo didinimo;
 • darbą su pradedančiaisiais dizaino specialistais;
 • iššūkių pilną kasdienybę – darbo pobūdis bus labai įvairus ir dinamiškas;
 • draugišką ir motyvuotą kolektyvą;
 • 2497 eurų atlyginimą (neatskaičius mokesčių) dirbant 40 val. per savaitę. Jeigu mentorius dirba mažiau nei 40 val. per savaitę, jam mokama faktiškai mentoriaus dirbtam darbo laikui proporcinga pareiginės algos dalis; 
 • lanksčiai derinamą darbo grafiką, hibridinį ar nuotolinį darbo modelį;
 • terminuotą darbo sutartį iki 2023-08-31.

Daugiau apie projektą „Dizaino sparnai“: www.dizainosparnai.lt

Pretendentų iki 2022 m. birželio 7 d. (imtinai) prašytume pateikti:

 • užpildytą pretendento anketą:
 • gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (CV);

Atsisiųskite: projekto „Dizaino sparnai“ mentoriaus (-ės) pareigybės aprašymą, Mentorių atrankos aprašąMentorių darbo reglamentą, pretendento anketą.

Kontaktinis asmuo dokumentų pateikimui ir pasiteiravimui: gerda.leonaviciene@ltkt.lt

 


 

Ieškome Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialistų

Lietuvos kultūros taryba ieško valstybės tarnautojo eiti Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialisto (-ės) pareigas.

Kasdien reikės:

 • administruoti kultūros ir meno sričių bei programų projektų finansavimą ir įgyvendinimą;
 • apdoroti su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • konsultuoti priskirtos srities klausimais;
 • organizuoti sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoti sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;
 • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • rengti ir teikti informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • rengti ir teikti pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
 • rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoti teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Šiai pozicijai būtina:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija (ne žemesnė kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) viešojo administravimo, vadybos, teisės ar kultūros studijų kryptyje, ARBA bet kurios srities aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija (ne žemesnė kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ir ne mažesnė nei 1 metų patirtis projektų valdymo srityje.

Mes siūlome:

 • galimybę prisidėti prie Lietuvos regionų kultūros ir meno projektų administravimo;
 • 1556,60 eurų atlyginimą (neatskaičius mokesčių); darbą 40 val. per savaitę;
 • lanksčiai derinamą darbo grafiką, individualų darbo laiką;
 • 22 d.d. trukmės kasmetines minimalias atostogas;
 • hibridinį darbo modelį, galimybę dirbti nuotoliu;
 • draugišką ir motyvuotą kolektyvą;
 • biurą Vilniaus miesto centre;
 • priedą už tarnybos stažą.

Daugiau apie mus: www.ltkt.lt/apie-ltkt

Prašymus galima teikti el. būdu per VATIS atrankos modulį iki 2022 m. birželio 6 d. (imtinai).

Atsisiųskite Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialisto pareigybės aprašymą.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Karolina Gudaitė +37052718907, +370 684 97954, karolina.gudaite@vtd.lt,

 

Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos