AAA
PagrindinisNaujienos

Naujienos

Dažniausiai kylantys klausimai ir paraiškų teikimo klaidos

2018 m. vasario 23 d.

Remiantis pirmojo 2018 m. kultūros projektų finansavimo konkurso duomenimis, pateikiame dažniausiai pasitaikančias paraiškų rengimo ir pateikimo klaidas. Tikimės, kad ši suvestinė padės Jums teikiant paraiškas šiuo metu vykstančiam antrajam 2018 m. finansavimo konkursui. Taip pat pateikiame atsakymus į šio konkurso metu dažniausiai užduodamus klausimus.

Dažniausiai pateikiami klausimai:

Kada bus konkurso rezultatai?
Antrojo 2018 m. projektų finansavimo konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki birželio mėnesio pradžios.

Kokiai sričiai ar programai reikėtų teikti projekto paraišką?
Į šį klausimą gali atsakyti tik patys projekto paraiškos rengėjai, nes geriausiai išmano planuojamo projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas ir jų subtilybes. Renkantis, kokiai kultūros ir meno finansavimo programai ar sričiai teikti projekto paraišką, svarbu įsiskaityti į kiekvienos programos ar srities finansavimo sąlygas, Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą bei Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą. Taip pat verta pasidomėti jau finansuotų projektų sąrašais.

Iki kada galima teikti paraiškas?
Paraiškos antrajam 2018 m. projektų finansavimo konkursui priimamos iki kovo 2 d., o paraiškos programai programos Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje priimamos iki kovo 19 d. (imtinai, galioja pašto spaude nurodyta data, arba siuntos pristatymo į savitarnos terminalą laikas).

Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros ir meno srities, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, pareiškėjo pavadinimą ir adresą.

Jei naudositės pašto savitarnos terminalais (paštomatais), atkreipkite dėmesį, kad faktiniu siuntos išsiuntimu laikomas siuntos pristatymas į savitarnos terminalą (paštomatą), o ne žymos (lipduko) atspausdinimo data ir laikas. Todėl siuntos, kurios bus pristatytos į savitarnos terminalą (paštomatą) po galutinio konkurso termino (2018 m. kovo 2 d. 23.59), nepaisant siuntos lipduko įsigijimo datos, bus laikomos išsiųstomis po nustatyto termino ir nebus vertinamos.

Ar teikiant paraišką sričiai „Literatūra“ galima finansuoti literatūros kūrinių vertimo išlaidas?
Taip, galima.

Dažniausiai projektų paraiškose pasitaikantys netikslumai

Prašoma per didelė finansavimo dalis.

Lietuvos kultūros taryba skiria dalinį finansavimą kultūros rėmimo fondo lėšomis. Jo intensyvumas (suteikiamo finansavimo dalis) priklausi nuo sričių ir programų finansavimo sąlygų. Didžiojoje dalyje iš jų taikomas 90 % finansavimo intensyvumas. Tai reiškia, kad projekto vykdytojų ir (ar) rėmėjų finansinis ar nepiniginiu indėliu turi būti padengta ne mažiau kaip 10 % visų projekto vykdymo išlaidų. Kai kurioms veikloms ir programoms taikomas kitoks finansavimo intensyvumas:

Nepateikiami projekto rėmėjų prisidėjimą paliudijantys dokumentai.

Jei paraiškoje nurodote, kad projekto vykdytojo, partnerių ar rėmėjų indėlis jau suteiktas, privaloma pridėti tai įrodančius dokumentus (sutartys, susitarimai, ketinimo protokolai ir pan.).

Privalomi dokumentai prie paraiškos pateikti ne valstybine kalba.

Visi prie paraiškos pridedami priedai ir dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba, arba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Netinkamai nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo data, bet tokiu atveju finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais (2018 m.). Projekto įgyvendinimo pradžia negali būti vėlesnė nei sutarties pasirašymo metai (2018 m.), o pabaiga – vėlesnė nei 3 metai po sutarties pasirašymo datos (2021 m.).

Per maža prašoma suma.

Jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip, viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 eurų, o iš Kultūros rėmimo fondo prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250 eurų. Teikiant paraiškas programoms „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ ir „Sklaida užsienyje“ iš Kultūros rėmimo fondo prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų.

Sąmatoje prie paraiškos nurodomos nefinansuotinos išlaidos pagal konkurso sąlygas.

Sudarant projekto sąmatą būtina atidžiai įsiskaityti į Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse ir kiekvienos kultūros ir meno finansavimo programos apraše numatytas sąlygas.

Nepilnai užpildyta paraiška ar sąmata prie paraiškos

Būtina atidžiai užpildyti visas paraiškos formos grafas ir sąmatos formoje tiksliai nurodyti visą projektui reikalingą ir iš Kultūros rėmimo fondo prašomą sumas.

Pagal Registrų centro informaciją laikoma, kad projekto paraiškos teikėjas yra abejotinos reputacijos juridinis vienetas.

Dažniausiai tai reiškia, kad juridinis asmuo ilgiau nei 12 mėnesių yra nepateikęs finansinės ataskaitos Registrų centrui. Tad prieš teikiant paraiškas rekomenduojame peržiūrėti ar tinkamai įforminti visi juridinio asmens dokumentai, ar jie tinkamai registruoti.

Paraiška pateikiama vėliau nei LKT paskelbtas galutinis paraiškų teikimo terminas.

Paraiškos antrajam 2018 m. projektų finansavimo konkursui priimamos iki kovo 2 d., o paraiškos programai programos Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje priimamos iki kovo 19 d. (imtinai, galioja pašto spaude nurodyta data, arba siuntos pristatymo į savitarnos terminalą laikas). Po numatyto termino pateiktos paraiškos nėra vertinamos.< Atgal
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos