AAA
PagrindinisNaujienos

Naujienos

SAMS projektas: kviečiami atminties institucijų ekspertai

2019 m. lapkričio 15 d.

Siekdama tikslingo valstybės lėšų̨ investavimo į kultūros ir meno projektus, Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) inicijuoja Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (toliau – SAMS) sukūrimą̨, kurios tikslas yra užtikrinti tiek kultūros sektoriaus, tiek ir kultūros ir meno projektų įgyvendinimo stebėseną, duomenų̨ ir informacijos apie kultūros procesus ir kultūros ir meno projektų veiklas surinkimą̨ ir panaudojimą̨ efektyviame, įrodomais gristame programiniame-konkursiniame Kultūros rėmimo fondo lėšų̨ paskirstyme ir Lietuvos kultūros tarybos veiklos valdyme.

LKT kviečia Jus dalyvauti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos analizės ir modeliavimo sistemos taikymo metodikos parengimui būtinų ekspertinių archyvų (pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija), bibliotekų (pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija) ir muziejų (pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija) sričių rodiklių nustatymo paslaugų supaprastintame mažos vertės pirkime, organizuojamame pagal pirkimo sąlygas ir pirkimo techninę specifikaciją.

Pirkimo objektas: archyvų, bibliotekų ir muziejų plėtros kultūriniuose, socialiniuose, švietimo, ekonominiuose kontekstuose bei laike apibrėžtų kryptingos veiklos priemonių visumos, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams bei kūrėjo ir organizacijų kūrybinėms iniciatyvoms įgyvendinti, kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugos.

Pasiūlymus (pasiūlymo teikimui galite naudoti LKT parengtą pavyzdinę formą) kviečiame pateikti per 30 kalendorinių dienų (t.y. iki gruodžio 15 d. imtinai) nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos elektroniniu paštu sams@ltkt.lt
Už tiekėjų pasiūlymų priėmimą ir papildomos informacijos teikimą atsakingas Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vyresnysis analitikas Martynas Darškus (tel. 8 5 219 48 88), sams@ltkt.lt.

Viešasis pirkimas vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.< Atgal
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos