AAA
PagrindinisNaujienos

Naujienos

Baigtas tyrimas dėl galimo interesų konflikto

2021 m. gegužės 12 d.

Lietuvos kultūros tarybos administracija baigė tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl galimo buvusios muzikos srities koordinatorės Neldos Bagdonavičiūtės interesų konflikto. Tyrimo metu buvo oficialiai kreiptasi išaiškinimo į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kurios vertinimu, deklaruojantis asmuo įgyja pareigą nusišalinti, kai jis prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti, patenka į situaciją, kai jam tenka dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais. Tai reiškia, kad kai asmuo darbovietėje tik hipotetiškai gali spręsti klausimus, susijusius su juridiniu asmeniu, keliančiu jam interesų konfliktą, bet nesant realios situacijos, kai tarnautojas jau dalyvauja sprendžiant tokius klausimus, tokiais atvejais pagrindo atlikti tyrimą dėl tarnautojo elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, reguliuojančioms pareigą nusišalinti, nėra.

Tyrimo metu buvo įsitikinta, kad per Lietuvos kultūros tarybos Elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS) vykstantis automatizuotas projektų paraiškų vertinimo procesas užtikrina skaidrų, nešališką ir objektyvų ekspertų atliekamą vertinimą ir nepalieka absoliučiai jokių galimybių kuratoriams paveikti, taisyti ar tikslinti Lietuvos kultūros tarybos ekspertų pateikiamus individualius vertinimus. Kultūros ir meno skyriaus specialistų – kultūros programų ir meno sričių kuratorių – dalyvavimas priimant sprendimus dėl projektų finansavimo yra išimtinai techninio pobūdžio (techniškai aptarnauja ekspertų darbo grupes, rengia ekspertų darbo grupių posėdžių protokolus, stebėtojų teisėmis dalyvauja Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo posėdžiuose), todėl nėra pagrindo konstatuoti jokio realaus ankstesnės muzikos srities kuratorės dalyvavimo priimant sprendimus muzikos sričiai pateiktų projektų finansavimo Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis.

Todėl Lietuvos kultūros tarybos tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija, įvertinusi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos poziciją, konstatavo, kad buvusi muzikos srities kuratorė Nelda Bagdonavičiūtė tarnybinio nusižengimo nepadarė. Tačiau siekiant išvengti galimų nesusipratimų ateityje, nuspręsta, kad kuratorė nebekuruos muzikos srities. Siekiant išvengti galimų interesų konflikto situacijų ateityje, paskirti asmenys, atsakingi už Lietuvos kultūros tarybos administracijos darbuotojų, kuriems privalu deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaracijų pateikimo ir jų turinio kontrolę. < Atgal
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos