AAA
PagrindinisProjektų finansavimas

Projektų finansavimas

II finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Neinventorizuotų tremties vietų lankymas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida “ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizainas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lėlių teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirkas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai; Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai; Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai; Kultūros ir meno sklaidos projektai (parodos, festivaliai ir kt. sklaidos formos)“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldas: Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininis menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzikinis teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Opera“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros edukacija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menas žmogaus gerovei“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mėgėjų menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kino sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menininku rezidencijos Lietuvoje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos nacionalinis paviljonas 16-oje Venecijos architektūros bienalėje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpsritiniai projektai“ finansavimo;

I finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas Leipcigo ir Londono knygų mugėse“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menininkų rezidencijos Lietuvoje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirkas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininis menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mėgėjų menas “ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tęstiniai mėgėjų meno renginiai “ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros edukacija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros tyrimai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūra “ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizainas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kino sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzikinis teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lėlių teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Opera“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpsritiniai projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje“ finansavimo;