AAA
PagrindinisProjektų finansavimas

Projektų finansavimas

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Tarpdisciplininis menasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Ugdymas kultūra: kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Menas žmogaus geroveiProgramos tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno pov...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: tremties ir palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla 1. Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir pol...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Strateginis tarptautinių renginių finansavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – Renginys), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuv...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Etninė kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą. Fi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveikaProgramos tikslas Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės bendruomenių iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida 1. Muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių projek...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Tarpsritinis bendradarbiavimas 1. Projektai, apimantys profesionaliąją kūrybą ir jos sklaidą (naujų produktų, kūrinių sukūrimas i...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas 1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai (renginiai, š...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė  1. Projektai, kurie įtraukia gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyči...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas 1. Kultūros lauko specialistų, kvalifikuotų edukatorių bei lyderi...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Klaipėdos aps. prioritetas kultūros ir aplinkos sinergijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir aplinkos sinergija 1. Projektai, kurie padeda naujomis kultūros formomis atrasti ir atskleisti regiono ir (ar) vietos...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas 1. Panevėžio regiono kultūrinę savastį aktualizuojantys profesionalaus ir mėgėjų me...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas 1. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reik...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono reprezentavimas Projektai, pristatantys Panevėžio regiono kultūrą ir meną užsienio valstybėse. Prioriteto ve...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regioneProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Menininkų rezidencijos Panevėžio regione Projektai, sudarantys galimybes Panevėžio regione reziduoti Lietuvos ir užsienio šalių k...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės iniciatyvos  1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Istorinės atminties puoselėjimas 1. Ekspozicijos, parodos, jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, išleisti katalogai, kt. lei...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas 1. Projektai, formuojantys Šiaulių regiono identitetą ir jo išskirtinumą (šventės, ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės inovacijos 1. Šiuolaikinio profesionalaus muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių pr...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinė menų sintezė 1. Projektai, įtraukiantys kultūrines ir interaktyvias veiklas, formuojančias asmens vertybines nuostatas,...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinis tapatumas 1. Projektai, kurie atskleidžia regiono stipriąsias etnokultūrines savybes, išryškina regiono savitumą, aute...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menuProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Ugdymas kultūra ir menu 1. Projektai, skatinantys bendradarbiavimo būdu organizuoti ugdymą kultūra ir menu: meninės iniciatyvos, ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida 1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros tęstinumą, išsaug...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinių iniciatyvų skatinimas 1. Projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą. 2. Vietos kultūr...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalaus meno sklaida 1. Projektai, jungiantys įvairias meno sritis ir menines veiklas (architektūra, dizainas, vizualieji ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros edukacija 1. Projektai, skatinantys etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimą. 2. Projektai, įtraukiantys Utenos re...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinių inovacijų partnerystė 1. Projektai, skatinantys kūrybinę įvairovę. 2. Projektai, įtraukiantys profesionaliojo ir mėgė...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtysProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės patirtys 1. Profesionalaus meno sklaidos projektai. 2. Menininkų rezidencijų ir mobilumo projektai. 3. Projektai, ska...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida 1. Profesionalaus ...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumąProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą 1. Projektai, skatinantys įvairių tautinių bendrij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2020 m. vasario 28 d.
TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyjeProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje 1. Projektai, užtikrinantys regioninio, tarpregioninio ir tarpta...Vykstantis kvietimas
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos