Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Kvalifikacijos kėlimas

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Dalė Šklėrienė
Phone. (8 5) 255 9370
E-mail: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei.

Finansuojama veikla

Kvalifikacijos kėlimas.
1. Tikslingi kvalifikacijos tobulinimo projektai, pagrįsti konkrečios tikslinės grupės poreikiais ir orientuoti i realių problemų sprendimą.
2. Mokymasis darbo vietoje, atsakant į organizacijai kylančius iššūkius, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su išores partneriais bei praktiškai išbandant inovatyvius jų sprendimo būdus.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Sprendžiami realūs projekto dalyviams ir/ar jų organizacijoms kylantys iššūkiai, susiję su paslaugų ir produktų kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei, projektui būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis mokymosi procesas (0–30).
2. Projekto veikla tęstinė, orientuota į pamatuojamą poveikį tikslinei grupei (poveikio lygmenys: individualus ir/ar organizacinis), mokymasis vyksta kuriant ir praktiškai išbandant inovatyvius iššūkių sprendimo būdus (0–25).
3. Mokymasis pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu ir partneryste su išoriniais partneriais (0–15).
4. Projekto metu parengiama ir išplatinama suinteresuotoms grupėms (kurios nedalyvauja mokymuose) speciali metodinė, mokymosi medžiaga (0–5). 

Veiklos vertinimo kriterijai ir ju balai

1. Projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras, užtikrinančias motyvuotą ir tikslingą dalyvavimą mokymosi procese (0–5).
2. Tikslinių grupių ir geografinė aprėptis (0–5).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–5).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).

Galimi pareiškėjai

1. Juridiniai asmenys organizuojantys darbuotojų mokymąsi darbo vietoje ir bendradarbiaujantys su išorės partneriais.
2. Juridiniai asmenys, turintys patirties kurti ir organizuoti tęstini, į pokytį orientuotą darbuotojų mokymosi procesą.
3. Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (arba vykdantys projektą kartu su įstaiga, turinčia teisę išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pavyzdžiui, švietimo centrais, aukštosiomis mokyklomis).

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2019 m.

100 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis