Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Aleksandra Chackevičiūtė
Phone. (8 5) 2559375
E-mail: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie kultūros ir kūrybinių industrijų eksporto apimčių augimo.

Finansuojama veikla

Kultūros startuoliai.
Kūrybinių industrijų kuriamų produktų ir (arba) paslaugų (įskaitant video žaidimus ir multimediją) inicijavimas, kūrimas ir pirminės stadijos (idėjų generavimo, investicijų pritraukimo, įvedimo į rinkas ir pan.) vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant populiarinimui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektu inicijuojamo, kuriamo ar vystomo kūrybinių industrijų produkto ir (arba) paslaugos potenciali ekonominė vertė (0–30). 
2. Projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0–20).
3. Projekte pasitelkiamų kūrybinių industrijų dalyvių kvalifikacija ir (arba) patirtis panašaus pobūdžio projektuose (0–20). 
4. Projektu iniciuojamo, kuriamo ar vystomo produkto ir (arba) paslaugos viešinimo planas (0–10).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
6. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų visuomenės sektorių ir institucijų (0–10).

Kitos sąlygos

Nefinansuojamas meno kūrinių sukūrimas, jų rodymas gastrolėse, parodose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kūrybinių rezidencijų, mokslo projektai, projektai nekuriantys ekonominės vertės.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

100 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis