Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Kultūros paveldo projektai

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Nedas Šideika
Phone. (8 5) 255 9366
E-mail: nedas.sideika@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą, sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą.

Finansuojama veikla

Kultūros paveldo projektai.
1. Informacijos apie Lietuvos kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, įskaitant sklaidą naudojant informacines technologijas.
2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis bendradarbiavimas, Europos Tarybos Europos kultūros kelių, Europos Komisijos Europos paveldo ženklo iniciatyvos.
3. Projektai, aktualizuojantys UNESCO sąrašuose esantį Lietuvos paveldą ir jo vertybes, ir prisidedantys prie gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų ugdymo  materialaus kultūros paveldo srityse.
4. Kultūros kelių projektai:
4.1. projektai, sudarantys sąlygas aktualizuoti keliems regionams reikšmingą istorijos ir kultūros paveldą, įtraukiantys turimus kultūrinius išteklius – festivalius, šventes, parodas, muges ir kitus panašaus pobūdžio renginius, suburiantys biudžetinių kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų sričių partnerių tinklą ir besiremiantys moksliniais tyrimais;
4.2. regioniniai projektai su mažiausiai vienos kaimyninės šalies (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos, Ukrainos) institucijomis, ieškant vienijančių tautas ir kultūras vardiklių;
4.3. bendri regionų kultūros įstaigų ir/ar bendruomenių užsienyje projektai, aktualizuojantys regionams reikšmingą istorijos ar kultūros paveldą ir skatinantys kultūrinį turizmą.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kurie atitinka UNESCO vertybines nuostatas, susijusias su  paveldo išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms, skatinančias dialogą su vietos bendruomenėmis bei pagarbą joms, darnų vystymąsi, sąmoningumą ir UNESCO vietovių bei vertybių didesnį žinomumą, tarpkultūrinį dialogą, žmogaus teises ir lygiateisiškumą (0–10).
2. Projektams, skatinantiems sąveiką tarp kultūros paveldo, turizmo ir švietimo sektorių (0–10).
3. Projektams, taikantiems inovatyvias kultūros paveldo aktualizavimo ir sklaidos priemones (0–10).
4. Projektams, skatinantiems bendruomenių įsitraukimą į kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo išsaugojimui (0–25).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–15).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų visuomenės sektorių ir institucijų (0–10).

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

145 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis