Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Atminties institucijos: bendruomenių dalyvavimo institucijų veikloje projektai

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Lina Žilytė
Phone. (8 5) 219 5729
E-mail: lina.zilyte@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Bendruomenių dalyvavimo institucijų veikloje projektai.
Aktyvaus bendruomenių dalyvavimo atminties institucijos veikloje pritraukimo ir skatinimo projektai, siekiant kokybiško, tvaraus rezultato ir jo pritaikomumo.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kuriantiems naujus institucijos veiklos modelius, jų tvarumą ir pritaikomumą  (0–10).
2. Projektams, užtikrinantiems bendruomenių stiprinimą bei tvarios visuomenės raidą (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei,  rezultatų tvarumas, sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0–40).
2. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projektu skatinamas aktyvus bendruomenės indėlis ir įsitraukimas į veiklas (0–10).

Galimi pareiškėjai

Archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių svarbiausia veikla ir funkcijos yra susijusios su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/ muziejų asociacijos.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

50 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis