Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Aleksandra Chackevičiūtė
Phone. (8 5) 2559375
E-mail: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą. 

Finansuojama veikla

Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas.
Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos veiklos tikslus, numatytus jos įstatuose ir sudarančios prielaidas nacionalinio meno sklaidai ir tarptautiniam kultūriniam bendradarbiavimui, formuojančios bendrą šalies meno raidą ir skatinančios menininkų mobilumą ir kūrybiškumą. Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
1. užtikrinti meno kūrėjų tobulėjimo, nuoseklios kūrybos sklaidos ir viešinimo bei prieinamumo visuomenei galimybes (teminės konferencijos bei seminarai/asociacijos narius telkiantys renginiai: parodos, konkursai, apdovanojimai ir kt./informacijos apie asociaciją ir jos narius sklaida/atstovavimas meno kūrėjų interesams); 
2. sudaryti sąlygas jaunųjų menininkų (18 – 35 m.) kūrybos sklaidai ir profesiniam meistriškumui plėtoti (periodiškai pristatyti jaunųjų menininkų kūrybą, organizuoti meistriškumo kursus, seminarus, apdovanojimus ir kt.); 
3. realizuoti tarptautinius bei tarpsritinius projektus (tarptautinį bendradarbiavimą plėtojantys projektai, vizitai ir mainai, bendradarbiavimas ir projektai su kitų sričių: švietimo, socialinės apsaugos ir kt. organizacijomis); 
4. užtikrinti meno paveldo ir kultūrinės atminties išsaugojimą (informacijos apie asociacijos narių kūrybą kaupimas, skaitmeninimas, atminties išsaugojimas); 
5. užtikrinti meno kūrėjų ir jų organizacijų kūrybinės ir socialinės padėties stebėseną, statistinių duomenų kaupimą (Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme nurodytų statistinių duomenų kaupimas ir apdorojimas); 
6. dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių profesinių organizacijų ar tinklų veikloje (nario mokesčiai tarptautinėms ir Lietuvos organizacijoms ar tinklams, dalyvavimas konferencijose, seminaruose ir kt. veikloje). 

Veiklos vertinimo prioritetas ir jo balas

Programoms, kurios didina kultūros ir meno matomumą visuomenėje, atstovauja meno kūrėjų interesus (0–20).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Programoje numatytos strateginės veiklos aktualumas, pagrįstumas, tęstinumas (0–30).
2. Programos kultūrinė vertė (0–20).
3. Programa skatinamas organizacijos narių profesinis meistriškumas, dalis programos veiklų skirta jauniesiems menininkams (0–10). 
4. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su skirtingais visuomenės sektoriais ir institucijomis (0–5).
5. Programos sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
6. Programos rėmėjų įsipareigojimai (projektų įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0–5).

Galimi pareiškėjai

Meno kūrėjų organizacijos, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu.

Veiklos finansavimo intensyvumas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis skiriamas finansavimas vienai meno kūrėjų organizacijai per vienerius kalendorinius metus yra ne mažesnis nei 20 000 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

780 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis