Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“, paprogramėje „Media“

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Nedas Šideika
Phone. (8 5) 255 9366
E-mail: nedas.sideika@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramių „Kultūra“ ir „Media“ projektuose.

Finansuojama veikla

Dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Media“ paprogramėje.

ES programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projektai užsitikrinę finansavimą iš Vaizdo žaidimų vystymo, Kino festivalių, Kino edukacijos, Patekimo į rinkas, Mokymų, Filmų platinimo atrankinės, Europos kūrinių populiarinimo internete finansavimo schemų ir įgyvendinantys visas šias sąlygas:
1. dėl projekto įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba gautas sprendimas iš Europos Komisijos dėl finansavimo veiklai skyrimo;
2. finansavimo paraišką Tarybai teikia Lietuvoje registruoti programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojai ar bendraorganizatoriai. 

Finansavimas skiriamas 2019 m. vykdomoms projekto veikloms.

Veiklos finansavimo intensyvumas

Finansuojama iki 80% Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojo išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. 

Atsižvelgiant į biudžeto galimybes, visiems pareiškėjams skiriama jų prašoma lėšų suma (atitinkanti 1 ir 2 punktų nuostatas) arba visų pareiškėjų prašomos lėšų sumos sumažinamos vienoda procentine išraiška. Taryba pasilieka teisę keisti paramos dydį pareiškėjams, pateikusiems nepagrįstas projekto sąmatas. 

Kitos sąlygos

1. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojas privalo pateikti finansavimo sutarties su Europos Komisija dėl projekto įgyvendinimo arba Europos Komisijos sprendimą apie skiriamą finansavimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją;
2. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojas privalo pateikti visų savo vykdomų projekto veiklų išlaidų sąmatą, (t. y. viso projekto laikotarpio išlaidų sąmatą).
3. Viso projekto sąmata turi būti ne mažesnė nei 1875 Eur, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1500 Eur.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas dėl programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projektų dalinio finansavimo gali teikti tik juridiniai asmenys, programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projektų vykdytojai ar bendraorganizatoriai.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

150 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis