Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Ugdymas kultūra: kultūros edukacija

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Dalė Šklėrienė
Phone. (8 5) 255 9370
E-mail: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą.

Finansuojama veikla

Kultūros edukacija.
1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą.
2. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti kitų visuomenės grupių kūrybinį potencialą.
3. Projektai, skirti gilinti įvairių visuomenės grupių žinias apie kultūros ir meno procesus.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte dalyvauja gyventojų grupės, mažai dalyvaujančios  kultūroje (dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.) (0–10). 
2. Naudojamos inovatyvios auditorijos pritraukimo ir dalyvavimo formos (0–10).   
3. Veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį konkrečiai tikslinei grupei (0–10).
4. Edukacinei programai būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis kūrybos procesas, projektas remiasi konkrečios tikslinės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis) ir yra orientuotas į realų problemų sprendimą (0–10).
5. Edukacinę programą įgyvendina kultūros ir (ar)  meno kūrėjai, mokytojai ar kiti ugdymo specialistai turintys patirties ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų kūrybinį potencialą (0–15).  

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas turi aiškų planą, kokiu būdu bus įtraukta tikslinė grupė (0–10).
2. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų visuomenės sektorių ir institucijų (0–10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–15).

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

200 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis