Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Tęstiniai mėgėjų meno renginiai

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
18 September 2018
16 October 2018
Dalė Šklėrienė
Phone. (8 5) 255 9370
E-mail: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose.

Finansuojama veikla

Tęstiniai mėgėjų meno renginiai.
Lietuvoje rengiamų tęstinių mėgėjų meno renginių, užtikrinančių Dainų švenčių tradicijos tęstinumą, organizavimo išlaidos.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–50).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–25).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų visuomenės sektorių ir institucijų (0–5).

Galimi pareiškėjai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ĮV-845 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018–2020 metų renginių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti renginiai.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

203 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

How to apply application?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos, Strateginio kultūros organizacijų finansavimo, Strateginio tarptautinių renginių finansavimo programas).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). 
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba . 

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis