Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Search for contests

Applications will be accepted until:
5 October 2020
Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
5 October 2020
Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Strateginis tarptautinių renginių finansavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – Renginys), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuv...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Strateginis kultūros organizacijų finansavimasProgramos tikslas Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų (toliau – organizacijos), prisidedančių prie bendros Lietuvos kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) st...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų (toliau – organizacijos) veiklų ir (ar) kūrybinių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Organizacijų veiklos ir (ar) kūrybinės programos, įgyvendinančios pa...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Mažosios kultūros sostinėsProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti aukšto ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
19 October 2020
Valstybinės reikšmės renginiaiProgramos tikslas Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, lituanistinio ugdymo projektus. Finansuojamos veiklos Skulptoriaus Antano Mončio 100-osio metinės Poeto Vytauto...The ongoing call