Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Search for contests

Applications will be accepted until:
4 October 2019
ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Tarpdisciplininis menasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Tęstiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Ugdymas kultūra: kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų (toliau – organizacijos) veiklų ir (ar) kūrybinių programų įgyvendinimą. Finansuojama veikla Organizacijų veiklų ir kūrybinių programų įgyvendinimas Organizacij...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: projektai skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) trisdešimtmečiuiProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Projektai skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) tr...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: Valstybinės reikšmės renginiaiProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai Valstybinės reikšmės renginiai ar prog...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: kultūros paveldo sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Kultūros paveldo sugrąžinimas Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, e...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Kultūros paveldo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. Finansuojama veikla Kultūros paveldo projektai 1. Informacijos apie Lietuvos kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, įskaitant sklaidą naudojan...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Etninė kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą. Fi...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Strateginis tarptautinių renginių finansavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – Renginys), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuv...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliaiProgramos tikslas Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveikaProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti aukšto ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Kvalifikacijos kėlimasProgramos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei. Finansuojama veikla Kvalifikacijos kėlimas 1. Tikslingi k...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Strateginis kultūros organizacijų finansavimasProgramos tikslas Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų (toliau – organizacijos), prisidedančių prie bendros Lietuvos kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) st...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės bendruomenių iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: mažosios Lietuvos kultūros sostinėsProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida 1. Muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių projek...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas 1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai (renginiai, š...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Tarpsritinis bendradarbiavimas 1. Projektai, apimantys profesionaliąją kūrybą ir jos sklaidą (naujų produktų, kūrinių sukūrimas i...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Kauno aps. prioritetas: gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas  1. Jungtiniai skirtingų kultūros ir meno sričių projektai,...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Kauno aps. prioritetas: tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas 1. Vieto...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Kauno aps. prioritetas: kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas  1. Projektai, įgalinantys sąveikauti skirtingų sektorių (socialinių...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė  1. Projektai, kurie įtraukia gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyči...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Klaipėdos aps. prioritetas kultūros ir aplinkos sinergijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir aplinkos sinergija 1. Projektai, kurie padeda naujomis kultūros formomis atrasti ir atskleisti regiono ir (ar) vietos...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas 1. Kultūros lauko specialistų, kvalifikuotų edukatorių bei lyderi...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Marijampolės aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinių iniciatyvų skatinimas 1. Projektai, orientuoti į aktualių, šiuolaikinių, kokybiškų ir nuolat atsinaujinančių kultūros i...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Marijampolės aps. prioritetas: vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas  1. Projekt...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas 1. Panevėžio regiono kultūrinę savastį aktualizuojantys profesionalaus ir mėgėjų me...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas 1. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reik...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono reprezentavimas Projektai, pristatantys Panevėžio regiono kultūrą ir meną užsienio valstybėse. Prioriteto ve...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regioneProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Menininkų rezidencijos Panevėžio regione Projektai, sudarantys galimybes Panevėžio regione reziduoti Lietuvos ir užsienio šalių k...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės iniciatyvos  1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Istorinės atminties puoselėjimas 1. Ekspozicijos, parodos, jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, išleisti katalogai, kt. lei...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas 1. Projektai, formuojantys Šiaulių regiono identitetą ir jo išskirtinumą (šventės, ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės inovacijos 1. Šiuolaikinio profesionalaus muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių pr...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinė menų sintezė 1. Projektai, įtraukiantys kultūrines ir interaktyvias veiklas, formuojančias asmens vertybines nuostatas,...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinis tapatumas 1. Projektai, kurie atskleidžia regiono stipriąsias etnokultūrines savybes, išryškina regiono savitumą, aute...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menuProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Ugdymas kultūra ir menu 1. Projektai, skatinantys bendradarbiavimo būdu organizuoti ugdymą kultūra ir menu: meninės iniciatyvos, ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida 1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros tęstinumą, išsaug...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinių iniciatyvų skatinimas 1. Projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą. 2. Vietos kultūr...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalaus meno sklaida 1. Projektai, jungiantys įvairias meno sritis ir menines veiklas (architektūra, dizainas, vizualieji ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros edukacija 1. Projektai, skatinantys etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimą. 2. Projektai, įtraukiantys Utenos re...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinių inovacijų partnerystė 1. Projektai, skatinantys kūrybinę įvairovę. 2. Projektai, įtraukiantys profesionaliojo ir mėgė...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtysProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės patirtys 1. Profesionalaus meno sklaidos projektai. 2. Menininkų rezidencijų ir mobilumo projektai. 3. Projektai, ska...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida 1. Profesionalaus ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumąProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą 1. Projektai, skatinantys įvairių tautinių bendrij...The ongoing call
Applications will be accepted until:
4 October 2019
TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyjeProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje 1. Projektai, užtikrinantys regioninio, tarpregioninio ir tarpta...The ongoing call