Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Search for contests

Applications will be accepted from:
31 January 2020
ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Tarpdisciplininis menasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Ugdymas kultūra: kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Menas žmogaus geroveiProgramos tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno pov...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Atminties institucijos: Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: tremties ir palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla 1. Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir pol...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Etninė kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą. Fi...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveikaProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės bendruomenių iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida 1. Muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių projek...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas 1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai (renginiai, š...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Tarpsritinis bendradarbiavimas 1. Projektai, apimantys profesionaliąją kūrybą ir jos sklaidą (naujų produktų, kūrinių sukūrimas i...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė  1. Projektai, kurie įtraukia gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyči...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Klaipėdos aps. prioritetas kultūros ir aplinkos sinergijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir aplinkos sinergija 1. Projektai, kurie padeda naujomis kultūros formomis atrasti ir atskleisti regiono ir (ar) vietos...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas 1. Kultūros lauko specialistų, kvalifikuotų edukatorių bei lyderi...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas 1. Panevėžio regiono kultūrinę savastį aktualizuojantys profesionalaus ir mėgėjų me...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas 1. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reik...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono reprezentavimas Projektai, pristatantys Panevėžio regiono kultūrą ir meną užsienio valstybėse. Prioriteto ve...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regioneProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Menininkų rezidencijos Panevėžio regione Projektai, sudarantys galimybes Panevėžio regione reziduoti Lietuvos ir užsienio šalių k...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės iniciatyvos  1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Istorinės atminties puoselėjimas 1. Ekspozicijos, parodos, jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, išleisti katalogai, kt. lei...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas 1. Projektai, formuojantys Šiaulių regiono identitetą ir jo išskirtinumą (šventės, ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės inovacijos 1. Šiuolaikinio profesionalaus muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių pr...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinė menų sintezė 1. Projektai, įtraukiantys kultūrines ir interaktyvias veiklas, formuojančias asmens vertybines nuostatas,...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinis tapatumas 1. Projektai, kurie atskleidžia regiono stipriąsias etnokultūrines savybes, išryškina regiono savitumą, aute...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menuProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Ugdymas kultūra ir menu 1. Projektai, skatinantys bendradarbiavimo būdu organizuoti ugdymą kultūra ir menu: meninės iniciatyvos, ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida 1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros tęstinumą, išsaug...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinių iniciatyvų skatinimas 1. Projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą. 2. Vietos kultūr...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalaus meno sklaida 1. Projektai, jungiantys įvairias meno sritis ir menines veiklas (architektūra, dizainas, vizualieji ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros edukacija 1. Projektai, skatinantys etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimą. 2. Projektai, įtraukiantys Utenos re...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinių inovacijų partnerystė 1. Projektai, skatinantys kūrybinę įvairovę. 2. Projektai, įtraukiantys profesionaliojo ir mėgė...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtysProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės patirtys 1. Profesionalaus meno sklaidos projektai. 2. Menininkų rezidencijų ir mobilumo projektai. 3. Projektai, ska...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida 1. Profesionalaus ...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumąProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą 1. Projektai, skatinantys įvairių tautinių bendrij...The future call
Applications will be accepted from:
31 January 2020
TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyjeProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje 1. Projektai, užtikrinantys regioninio, tarpregioninio ir tarpta...The future call