Main pageGrants for the ArtsOpen calls

Open calls

Search for contests

Applications will be accepted until:
19 October 2018
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: valstybinės reikšmės renginiaiProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje (iš...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Tarpdisciplininis menas Finansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritinė, analitinė refleksija 6. Tinklaveika ir ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Tęstiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Ugdymas kultūra: kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“, paprogramėje „Media“Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramių „Kultūra“ ir „Media“ projektuose. ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“, paprogramėje „Kultūra“Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramių „Kultūra“ ir „Media“ projektuose. ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą.  Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas. Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Atminties institucijos: bendruomenių dalyvavimo institucijų veikloje projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumąProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą. 1. Projekta...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida. „Globalios Lie...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: kultūros paveldo sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla Kultūros paveldo sugrąžinimas. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą, sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Kultūros paveldo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą, sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstin...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Strateginis tarptautinių renginių finansavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – renginiai), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietu...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Sklaida užsienyjeProgramos tikslas Profesionalaus Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienio šalyse, esant užsienio šalių kultūros ir meno organizacijų ar jų atstovų kvietimui ar tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, kvi...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliaiProgramos tikslas Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveikaProgramos tikslas Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti aukšto ...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Kvalifikacijos kėlimasProgramos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei. Finansuojama veikla Kvalifik...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Strateginis kultūros organizacijų finansavimasProgramos tikslas Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų (toliau – organizacijos), prisidedančių prie bendros Lietuvos kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) st...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Mažosios Lietuvos kultūros sostinėsProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...The ongoing call
Applications will be accepted until:
16 October 2018
Tolygi kultūrinė raidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.  Finansuojama veikla Tolygi kultūrinė raida. Projektai, užtikrinantys tolygią kultūrinę raidą vienoje ar keliose Lietuvos apskrityse ir įgyvendi...The ongoing call