Main pageIndividual grantsOpen calls

Open calls

Search for contests

Applications will be accepted until:
17 April 2020
Stipendijos kultūros ar meno kūrėjamsProgramos tikslas Skatinti kultūros ar meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą.  Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos Individualios stipendijos – Lietuvos Respub...The ongoing call