Main pageIndividual grantsOpen calls

Open calls

Search for contests

Applications will be accepted until:
1 October 2018
Stipendijos kultūros ir(ar) meno kūrėjamsProgramos tikslas Skatinti kultūros ir(ar) meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą.  Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos 1. Individualios stipendijos – iki 2 me...The ongoing call