Main pageNews

News

Grants for Ukrainian creators who have found refuge in Lithuania

7 April 2022

The Lithuanian Council for Culture is accepting applications for three-month (€1,800) grants to Ukrainian artists and cultural creators who have found refuge in Lithuania.

The aim of this support for Ukrainian artists who have been affected by the Russian hostilities is to support the creative activity of Ukrainian artists who have taken refuge in Lithuania and to promote their cooperation with the Lithuanian cultural community in the fields of architecture, libraries, circus, art, design, ethnic culture and folk art, photography, cultural heritage, literature, museums, music, dance, interdisciplinary arts and theatre.

The grants are open to citizens of Ukraine of full age, creators of cultural and professional art, who have been granted temporary protection in Lithuania (registration card issued by the Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania). The grant can be awarded once, for a period of three months, for a total amount of €1,800. Applications can be submitted electronically in Lithuanian or English. Applicants must include a description of their life and creative activities and a letter of cooperation with Lithuanian cultural organisations. In order to promote cooperation between Lithuanian and Ukrainian cultural communities in this difficult period, the Ministry of Culture, together with the Lithuanian Council for Culture, has prepared a database of Lithuanian cultural and artistic organisations willing to cooperate with Ukrainian creators, and it is hoped that creators will have no difficulty in finding supportive Lithuanian cultural institutions.

Applications will be accepted on a rolling basis, with weekly registrations and replies to applicants within one month at the latest. Applications will be evaluated and the one-off grants will be awarded by a meeting of the members of the Lithuanian Council for Culture. For more information on the application conditions in English and Ukrainian, see https://www.ltkt.lt/en/?psl=individual-grants&do=open-calls&step=view&id=711.

 

Стипендії для митців з України, які знайшли притулок у Литві

Рада культури Литви приймає заявки на тримісячну стипендію (1800 євро) від діячів культури та мистецтва України, які знайшли прихисток у Литві.

Метою цього заходу підтримки творців України, які постраждали від воєнних дій росії, є підтримка творчої діяльності творців культури та мистецтва України, які знайшли прихисток у Литві, а також заохочення їхньої співпраці з культурною спільнотою Республіки Литва в галузях архітектури, бібліотечної справи, цирку, образотворчого мистецтва, дизайну, етнічної культури та народного мистецтва, фотографії, культурної спадщини, літератури, музейної справи, музики, танцю, міждисциплінарного мистецтва і театру.

Отримати стипендії можуть повнолітні громадяни України, діячі культури та професійного мистецтва, яким надано тимчасовий прихисток у Литві (видано картку реєстрації Департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ Республіки Литва). Стипендія може бути призначена один раз, на три місяці, і загалом становить 1800 євро. Заявки можна подавати в електронному вигляді литовською або англійською мовами. При подачі заявок митці повинні долучити резюме та опис творчої діяльності і лист про співпрацю з культурними організаціями Литви. Заохочуючи співпрацю між культурними спільнотами Литви та України в цей складний період, Міністерство культури Литви разом з Радою культури Литви розробили базу даних культурних і мистецьких організацій Литви, які бажають співпрацювати з українськими митцями, тож ми надіємося, що митцям України не буде важко знайти культурні установи Литви, які їх підтримують.

Заявки приймаються постійно, реєструються щотижня, відповіді заявникам надсилаються не пізніше ніж протягом місяця. Оцінювання заявок і призначення стипендії будуть здійснювати збори членів Ради культури Литви. Вичерпнішу інформацію про умови подачі заявок литовською, англійською та українською мовами можна знайти тут: https://www.ltkt.lt/en/individual-grants/open-calls.

До Ради культури Литви входять музикознавець Аста Пакарклітє (голова), представник національних меншин Дайнюс Бабілас, акторка, д-р Ельзє Ґудавічютє-Пускуніґє, театральний критик Вайдас Яунішкіс, музикознавиця Юратє Катінайтє, історик, д-р Рімвідас Лаужікас, скульптор і творець кіно Деймантас Вірґіліюс Наркявічюс, архітектор Роландас Палєкас, літературознавець, д-р Дайнюс Вайтєкунас, менеджер у галузі культури Ріта Валюконітє, етнологиня, д-р Аушра Жічкєнє.

Вичерпніша інформація про умови конкурсу: https://www.ltkt.lt/en/individual-grants/open-calls.

Документи для завантаження

Опис порядку отримання стипендій для митців України
Форма заявки на отримання стипендії для митців України
Список організацій, які бажають співпрацювати з митцями України: https://bit.ly/3JeTxLc« Back