Pagrindinis- Priemones kuruoja

 

Programų ir projektų finansavimo skyriaus
vyr. specialistė Ieva Šėrytė
Tel. (8 5) 255 9379, el. paštas 
ieva.seryte@ltkt.lt, 303 kab.

1.1. Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas
1.6.3. Muziejinių vertybių įsigijimas
1.6.4. Muziejinių vertybių restauravimas ir prevencinis konservavimas
1.6.5. Muziejinės veiklos projektai

***

Programų ir projektų finansavimo skyriaus
vyr. specialistė Kristina Strumilaitė
Tel. (8 5) 255 9375, el. paštas 
kristina.strumilaite@ltkt.lt, 301 kab.

2.1. Regionų kultūros plėtra
2.2. Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai

***

Programų ir projektų finansavimo skyriaus 
vyr. specialistė Jovita Cibulskytė
Tel. (8 5) 255 9371, el. paštas
jovita.cibulskyte@ltkt.lt, 301 kab

1.4.Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
3.3.2.
Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

 ***

Programų ir projektų finansavimo skyriaus
vyr. specialistė Saulė Milerienė
Tel. (8 5) 255 9374, el. paštas 
saule.mileriene@ltkt.lt, 301 kab

3.4. Lietuvių literatūros leidyba
3.5. Užsienio literatūros vertimai į lietuvių kalbą ir jų leidyba
3.6. Meno ir kultūros leidinių leidyba

***

Programų ir projektų finansavimo skyriaus
vedėja Agnė Silickaitė
Tel. (8 5) 255 9365, el. paštas
agne.silickaite@ltkt.lt, 403 kab.

1.2. Jaunųjų menininkų profesinių įgūdžių tobulinimas Lietuvoje ir užsienyje, jaunųjų menininkų kūrybos projektai
3.1. Lietuvos kūrybinių industrijų produktų kūrimas, sklaida Lietuvoje

4.1.2. Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
4.2.2. Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai
5.8.
Reprezentacinių, valstybinės reikšmės renginių/ projektų įgyvendinimas ar dalyvavimas juose

***

Programų ir projektų finansavimo skyriaus
vedėjos pavaduotoja Jolanta Meiduvienė
Tel. (8 5) 255 9376, el. paštas 
jolanta.meiduviene@ltkt.lt, 302 kab.

2.3. Profesionalaus meno sklaida regionuose
3.3.4. Užsakomi sukurti scenos meno kūriniai
4.2.3. Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai

***

Programų ir projektų finansavimo skyriaus
vyr. specialistė Nelda Bagdonavičiūtė
Tel. (8 5) 255 9373, el. paštas 
nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt, 303 kab.

3.3.1. Scenos ir vizualiųjų menų kūrinių sukūrimas ir sklaida
4.2.4. Užsienio kultūros ir meno organizacijų atstovų ir ekspertų vizitai į Lietuvą
4.3. Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų produktų eksportas į užsienį   

***

Analizės ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas Nedas Šideika
Tel. (8 5) 255 9366, el. paštas 
nedas.sideika@ltkt.lt, 304 kab.

3.2. Meno ir kultūros kūrinių fiksavimas ir leidyba
4.4. Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje
4.5. Lietuvos kultūros organizacijų, dalyvaujančių Europos Sąjungos programose, projektai
5.2.1. Pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo projektai
5.2.2. Nauji audiovizualiniai kūriniai istorinės atminties įamžinimo tematika
5.3. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų paieška ir tvarkymas
5.4. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas, įtraukiant į šį darbą užsienyje gyvenančius lietuvius
5.5. Bibliotekose ir archyvuose saugomo dokumentinio paveldo restauravimas ir prevencinis konservavimas
5.6. Etninės kultūros plėtra

 ***

Analizės ir stebėsenos skyriaus
vedėja Agnė Putelytė
Tel. (8 5) 255 9370 el. paštas 
agne.putelyte@ltkt.lt, 303 kab.

1.3. Skaitymo skatinimo iniciatyvos
3.3.3. Meno kūrėjų organizacijų kūrybinės programos ir veikla
4.1.1. Lietuvos kultūros ir meno sklaida užsienyje
4.2.1. Tarptautinių mainų projektų įgyvendinimas Lietuvoje

***

Analizės ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas Mindaugas Bundza

Tel. (8 5) 255 9361  el. paštas: mindaugas.bundza@ltkt.lt 304 kab.

1. 5. Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo ugdymas, siekiant didinti asmenų gebėjimus kritiškai vertinti ir analizuoti informaciją
1.6.1.
Muziejų ekspozicijų ir parodų pritaikymas vaikams ir jaunimui
1.6 2. Muziejų ekspozicijų atnaujinimas                                

3.3.5. Kino sklaida Lietuvoje
3.7.
Regėjimo negalią turintiems asmenims leidinių leidyba
3.8. Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei skatinimas
5.1.
Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida
5.7. Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimas sakraliniuose kultūros paveldo objektuose, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes
6.
Kultūros srities bendrieji tyrimai: meno, socialiniai, taikomieji, tarpdisciplininiai            

 

 

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos